E10-utbedring kan ryke ut av NTP

E10 Fiskebøl-Nappstraumen er ett av 15 veiprosjekter som står i fare for ikke å bli realisert hvis kostnadsrammen i Nasjonal transportplan skal overholdes, viser ny rapport.

Fiskebøl-Nappstraumen kan ryke ut av Nasjonal transportplan, viser ny rapport. 

Nyheter

Det melder VG tirsdag. Stortingsmeldingen Nasjonal transportplan (NTP) ble lagt fram med brask og bram 5. april i år.

Planen har vært en av regjeringens og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsens store prestisjesaker, og ble presentert som tidenes satsing på samferdsel.

Kostnadstap

Men i en rapport laget av Oslo Economics på bestilling fra Entreprenørforeningen for bygg og anlegg og Veidekke, står det at store kostnadstap på prosjektene kan sette flere av dem i fare.

– Vi er bekymret. Det er viktig å få fram at kostnadsøkningene ikke skyldes økte lønnskostnader eller lavere effektivitet, men at det skyldes andre krav i prosjektene enn hva som er planlagt, sier direktør Kari Sandberg i Entreprenørforeningen for bygg og anlegg til VG.

Har blitt dyrere

Ifølge rapporten har prislappen på veiprosjekter i snitt blitt 40 prosent dyrere gjennom planleggingsfasen. Derfor står 15 prosjekter landet over i fare for ikke å bli realisert dersom man skal holde seg til kostnadsrammen på 1 064 milliarder kroner i Nasjonal transportplan.

Et av de prosjektene er E10 Fiskebøl-Nappstraumen, som i utgangspunktet lå inne med 1,25 milliarder kroner til oppstart av utbedringa av E10. Det er imidlertid presisert at det knytter seg stor usikkerhet til summen.

Sent i perioden

Økonomen bak rapporten, Eirik Nøren Stenersen, sier at flere prosjekter som er ment å starte opp i planperioden til Nasjonal transportplan, står i fare for å bli utsatt.

– Det vi har gjort er å se på bevilgningene som ligger i transportplanen, og hvordan de 1000 milliardene fordeler seg. Vi påpeker at en gjentagelse av historien med store kostnadsøkninger i startfasen av prosjektene vil umuliggjøre gjennomføring av transportplanen om ikke rammene øker, sier han til VG.

Han viser til at det inngår to perioder i Nasjonal transportplan, en fra 2018 til 2023 og en fra 2024-2029.

– For prosjektene som kommer sent i planperioden og som ikke prioriteres fullfinansiert, er muligens risikoen for utsettelser størst, sier Stenersen.

Fiskebøl-Nappstraumen ligger inne med bevilgninger for perioden 2024-2029.