Foreslår nye retningslinjer for håndtering av konflikter

Foran fredagens møte i Arbeidsutvalget i Vesterålen Regionråd ligger et forslag til vedtak på nye retningslinjer for håndtering av konflikter på bordet.
Nyheter

Randi Lervik blir konstituert som sekreteriatsleder

Nå har Vesterålen regionråd funnet sekretariatsleder for hele sommerperioden.


I innstilling til vedtak heter det:

1. Arbeidsutvalget vedtar forslag til retningslinjer for håndtering av konflikter mellom arbeidstakere i Vesterålen regionråd.

2. Arbeidsutvalget vedtar forslag til retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold på arbeidsplassen.

3. Leder av Arbeidsutvalget og verneombud i organisasjonen er varslingsmottak.

Bakgrunnen er en arbeidsmiljøkartlegging som fant sted i vår. Denne har altså resultert i et forslag som har vedtekter både for håndtering av konflikter mellom arbeidstakere og regionrådet samt kritikkverdige forhold på arbeidsplassen.

Verneombudet har lest gjennom utkast til retningslinjer og er ifølge papirene til AU-møtet tilfreds med forslaget. Det opplyses også at ansatte ble informert i personalmøte 16. august om at sak om innføring av rutiner for varsling og konflikthåndtering vil bli behandlet i Arbeidsutvalgets møte 25. august.

Hele dokumentet kan du lese på regionrådets nettsider.

Under møtet i Arbeidsutvalget i slutten av mai, ble det behandlet en personalsak bak lukkede dører. Hva denne saken dreier seg om er unntatt offentligheten. 

I mai ble det klart at sekretariatsleder Roar Sivertsen ble sykmeldt. Når vi nå skriver august i kalenderen er han fortsatt sykmeldt, og det er foreløpig ikke kommet noen permanent avklaring på hvor lenge Sivertsen blir borte.