Blir det tunnel?

Diskuterer Hadselfjorden i dag

Fagetater og politikere diskuterer fremtidig kryssing av Hadselfjorden.
Live Blog Samferdselsmøte i Svolvær
 
Nyheter

Torsdag er det samferdselsmøte i Svolvær. Til stede på møtet er blant andre politikere fra Lofoten og Vesterålen, samt Statens vegvesen, Kystverket og Avinor.

Møtet er en oppfølging av tidligere møter rundt Konseptvalgutredning for Hadselfjorden.

I løpet av dagen vil det bli klart en oppdatering av status for arbeidet med planen, samt behovsvurdering, fylkeskommunens behov knyttet til utdanning.

Mulighetsanalyse

Det vil også bli lagt fram en mulighetsanalyse ved prosjektleder.

Lange linjer skal trekkes for storregionen Lofoten og Vesterålen i årene som kommer. Forslag til samfunnsmål for konseptvalgutredning for Hadselfjorden er foreslått som følger:

– Transportsystemet skal i 2062 gi gode vilkår for regional utvikling og næringsliv ved effektiv sammenknytning av Lofoten og Vesterålen.

90 minutter kortere

Blant de hårete målene er å redusere reiseavstanden i tid mellom Stokmarknes og Svolvær fra 90 minutter til det halve. Samtidig ønsker man å redusere reisetiden mellom Svolvær og Sortland fra to timer til kun en time.

Det er ønskelig med en kraftig reduksjon av næringslivets transportkostnader. Samtidig er det i tider med kraftig økende turisme ønske om å sikre en trygg sykkelrute mellom Lofoten og Vesterålen.

Fagfolket er enige om at kryssingen av Hadselfjorden utgjør det største hinderet for effektiv transport mellom Lofoten og Vesterålen. Poenget for diskusjonen er å se om andre måter å krysse fjorden på enn dagens kan gi et felles bo- og arbeidsmarkedet, og på den måten kunne knytte sammen bo- og arbeidsmarkedsregionene Vågan og Sortland.

Lite pendling i dag

Hele 38 prosent av innbyggerne i Vesterålen bor på Strekningen Sortland bru – Melbu. Myndighetene peker på at det er lite pendling mellom eksempelvis Sortland og Svolvær slik kommunikasjonen er i dag.

Avinor gjennomfører for tiden en utredning der man blant annet ser på forskjellige alternativer for lufthavnstrukturen i Lofoten og Vesterålen. Denne utredningen skal være ferdig sommeren 2018, og er naturlig nok avgjørende for hvordan fjorden i fremtiden skal krysses.