Slik vil regjeringen styrke havnæringen

Regjeringen øremerker 30 millioner til pilotprosjektet «DemoHav» for å stimulere til mer innovasjon i maritim sektor. For svakt, mener Arbeiderpartiet.

Statsminister Erna Solberg besøker Norsk Maritimt Kompetansesenter i Ålesund. Her skal hun prøve Norges største offshore simulator til Offshore Simulator Center (OSC) i NMK.  Foto: Foto: Torstein Bøe/NTB scanpix

Nyheter

Statsminister Erna Solberg (H) slapp den lille budsjettlekkasjen da hun søndag besøkte Norsk Maritimt Kompetansesenter (NMK) som et ledd i valgkampturneen på Vestlandet.


Bedrifter kan få støtte til å utvikle havteknologi

Forskningsrådet skal nå bruke over 100 millioner kroner på forskningsprosjekter i bedrifter for å fremme teknologiutvikling og kunnskapsoverføring på tvers av de havbaserte næringene.


– Fyller opp verktøykassa

Prosjektet vil dreie seg om å utvikle nye produksjonsplattformer om bord på fiskefartøy og demonstratorer for installasjon og service av havvind-installasjoner. Eller robotisering, automatisert design og standardisering og utvikling av autonome skip.

– Vi fyller opp en allerede velfylt verktøykasse for havnæringene med et nytt og etterspurt verktøy. Slik bidrar vi til å skape nye jobber og sikre Norges posisjon som verdensledende havnasjon. Vi skal fortsatt være best på hav, sier Solberg, som også fikk sette seg bak spakene bak NMKs offshoresimulator, som er verdens største simulator.

– Vi har vært opptatt av at vi er nødt til å opprettholde kompetansen. Denne satsingen skal senke terskelen for å prøve ut nye forskning- og utviklingsresultater i praktisk bruk, sier statsministeren.


Selger Fiskehelsetjenesten til trøndersk selskap

Vesterålen Fiskehelsetjeneste AS selges til et selskap på Frøya. Men Christine Thomassen fortsetter som daglig leder.

 

Ap: For svakt

Men 30 millioner er både for passivt og for svakt, mener Arbeiderpartiets næringspolitiske talskvinne Else-May Botten.

– Ap vil satse stort på havnæringene og har i våre alternative budsjetter hatt en betydelig større og mer omfattende satsing enn dette som nå kommer fra regjeringen, sier Botten til NTB.

Ap ønsker blant annet nye forskningssentre for havrommet, som kan sikre verdiskaping gjennom langsiktig samarbeid mellom forskningsmiljøer og bedrifter, opplyser hun.

Etter det NTB kjenner til, lar heller ikke de ansatte ved NMK seg imponere av satsingen.

– Dette er nesten provoserende. 30 millioner kroner er knapt nok nok til ett prosjekt, sier en kilde.


Vil lære unge mer om havbruk

Amalie Berg og Nathalie Schønningsen var lei av at unge visste så lite om havbruksnæringen. Derfor har de laget kreative informasjonsvideoer for ungdom.

 

Rolls-Royce

NMK beskriver seg som en lærings- og innovasjonsarena som kobler næringsliv og akademia.

Clustermiljøet i Ålesund består av et samarbeid mellom en rekke bedrifter, skoler og universiteter og forskningsinstitusjoner. Blant bedriftene som har satset i NMK, er Rolls-Royce.

– Det er vi kjempestolte over, sier daglig leder Kaj Westre.

Overfor NTB omtaler han de 30 millionene som «en god start».

Frps parlamentariske leder Harald Tom Nesvik, som var med på besøket til NMK, peker på at det er mange kloke hoder med mange gode ideer, som ofte trenger den første bedriften til å ta i bruk nye løsninger.

– Her kommer nettopp denne ordningen inn slik at man kan avhjelpe økonomisk risiko for å teste ut en ny løsning som på et senere tidspunkt kan kommersialiseres og skape nye arbeidsplasser i fremtiden, sier han.


SINTEF-rapport:

– Denne bransjen får størst ringvirkninger fra oppdrettsnæringen

Leverandører av fiskefôr står for den største direkte verdiskapningen, men de største ringvirkningene skjer hos en annen bransje, ifølge SINTEF.

 

– Styrke næringen

Ifølge regjeringen vil «Demo Hav»-satsingen være interessant for marine og maritime bedrifter langs hele kysten fra Arendal til Tromsø.

– Norske bedrifter i marin og maritim sektor er internasjonalt ledende. Satsingen vil bidra til å ytterligere styrke Norge som en ledende havnasjon, sier Solberg.

Regjeringen legger opp til et samarbeid mellom Norges forskningsråd og Innovasjon Norge i tildeling av midler