Har inngått sluttavtale med Roar Sivertsen

Vesterålen Regionråd har inngått sluttavtale med Roar Sivertsen.
Nyheter

Det kommer frem av et referat fra et telefonmøte i Vesterålen Regionråd.

Sivertsen har vært sykmeldt siden mai fra sin stilling som sekretariatsleder i Vesterålen Regionråd.


Personalsaken opp igjen

Arbeidsutvalget i regionrådet møtes igjen i neste uke for å snakke om den pågående personalsaken.

 

I slutten av mai ble Hilde Ongstad konstituert som ny sekretariatsleder i regionrådet, da Roar Sivertsen ble sykemeldt. Årsaken til sykmeldingen er ikke kommet frem og er unntatt offentlighet. Det ble i perioden etter sykmeldingen utført en undersøkelse om arbeidsmiljø i regionrådet. Innholdet og resultatet i denne rapporten er også unntatt offentlighet. Ingen av partene har ønsket å kommentere saken.


Randi Lervik blir konstituert som sekreteriatsleder

Nå har Vesterålen regionråd funnet sekretariatsleder for hele sommerperioden.

 

I telefonmøtet som ble avholdt 13/10 i arbeidsutvalget ble en sluttavtale med Sivertsen behandlet. Her ble avtalen enstemmig vedtatt i et lukket møte etter Kommunelovens paragraf 31.3.

– I begges interesse

I sluttavtalen, som er offentlig, kommer det frem at det var i begges interesse at arbeidsforholdet opphørte.

«Vesterålen Regionråd og Roar Sivertsen har kommet til at det er i begges interesse at Sovertsens arbeidsforhold opphører. Roar Sivertsen har vært sykmeldt en periode og tidspunkt for friskmelding er uklart. Dette i en tid der regionrådet har behov for tilstedeværende ledelse.», heter det i sluttavtalen.

Avtalen ble signert 3. oktober, men Sivertsen får lønn til og med 30. juni 2018.  I avtalen kommer det frem at Sivertsen vil utføre arbeidsoppgaver for regionrådet, men da fra hjemmekontor.

I avtalen kommer det også frem at Sivertsen skal ha ryddet ut av sitt kontor innen 1. november.

Det kommer også frem at Vesterålen Regionråd betaler for advokatbistanden Sivertsen har måttet få i forbindelse med saken. Kostnaden på dette er 20.000 kroner eks. mva.

Sivertsen får ikke ta annet arbeid frem til arbeidsforholdet opphører.

Jakter ny sekretariatsleder

I avtalen går det også frem at Vesterålen Regionråd kan konstituere ny sekretariatsleder. De kan også starte arbeidet med utlysning og rekruttering av ny fast leder.

Partene er også enige om å ikke kommentere avtalen og saken ut over å vise til avtalen og partene skal avtalefestet ikke omtale hverandre negativt.

Avtalen er signert regionrådsleder Siv Dagny Aasvik og Roar Sivertsen og ble altså godkjent i arbeidsutvalgets møte på fredag.

Møtes 27. oktober

Leder i Vesterålen Regionråd, Siv Dagny Aasvik, sier regionrådet vil gå igang med å finne ut av hvordan prosessen med ansettelse av ny sekretariatsleder vil gå snart.

– I møtet 27. oktober vil vi beslutte hvordan vi går videre med ansettelse av ny sekretariatsleder. Randi Lervik er konstituert i stillinga ut november, sier Aasvik.