Ap vil skrote NDLA

Bråket rundt NDLA fører til at sentrale politikere i utdanningskomiteen vil legge det ned .

(skjermdump) 

Nyheter

Det har vært mye støy rundt det offentlige skoleselskapet Nasjonal digital læringsarena (NDLA) etter at det ble reist tvil om måten selskapet har kjøpt tjenester. NDLAs hovedleverandør av digitale læremidler har i en tiårs periode vært Øksnes-selskapet Cerpus, som samlet har solgt tjenester for 155 millioner kroner.

En rekke organisasjoner kritiske

NDLAs innkjøpsprosess har skapt reaksjoner blant sentrale politikere i Stortingets utdanningskomité. Til NRK sier Aps Martin Henriksen, andre nestleder i utdanningskomiteen, at NDLA er et system som hindrer innovasjon og utvikling av læremidler og at selskapet slik det er organisert i dag ikke er riktig måte å tilby digitale læremidler til norske skoleelever på. Saken blir tatt opp i Stortingets spørretime i neste uke.

I følge NRK er også Utdanningsforbundet, Elevorganisasjonen, IKT-Norge og Den norske forleggerforeningen kritiske til læremiddelproduksjonen i NDLA-modellen.