Svikter hotellene, tar inn på hytter

Etter ni måneder har overnattingsbedriftene i Vesterålen bokført 136.957 overnattinger.
Nyheter

Det er en vekst på 15,9 prosent i fra i fjor. Det er utlendingene som sørger for veksten. Nær 69.000 overnattinger er gjort av utenlandske statsborgere. Det er en økning på 32,4 prosent fra i fjor. Nordmenn har gitt nær 68.000 overnattinger, som er en vekst på 2,9 prosent fra i fjor.

Tallene viser store forskjeller. Antallet hotellovernattinger har faktisk gått ned fra 78.579 døgn i fjor til 77.213 døgn i år. Det er en nedgang på 1,7 prosent for årets ni første måneder. Nedgangen blir av aktørene i næringen knyttet til at sommeren 2017 var betydelig dårligere enn sommeren 2016. Dermed droppet mange norske turister "impulsturen" til Vesterålen.

Utenlandske hotellovernattere er opp 12,2 prosent, mens norske overnattingsdøgn er ned 10,3 prosent til 43.616 døgn.

Overnattinger på hytter har gått kraftig opp. Faktisk er veksten på 51 prosent.

Overnattingsbedriftene i Lofoten har etter ni måneder bokført 449.000 overnattinger, som er 10 prosent høyere enn på samme tid i fjor.

Hotellovernattinger er opp 11,2 prosent til 178.000 døgn, mens hytteovernattinger er opp 9,3 prosent til 271.000 overnattinger i årets ni første måneder.

Lofoten har så langt i år hatt 228 prosent flere overnattinger enn Vesterålen. Losjiinntektene i Lofoten så langt i år er på 118 millioner kroner, mens det i Vesterålen er bokført 45 millioner kroner i losjiinntekter. Vesterålen har en kapasitetsutnyttelse på 49,4 prosent så langt i år, mens Lofoten har en utnyttelse på 59,8 prosent, viser helt fersk reiselivsstatistikk.