Vil legge ned Eidet skole

Hvis rådmannen får viljen sin er Eidet skole i Bø nedlagt i 2019.

USIKKER FRAMTID: Eidet skole kan være nedlagt i 2019.  

Nyheter

I økonomiplanen for de kommende årene er det regnet inn besparelser ved å legge ned Eidet barneskole.

Legger opp til nedleggelse

Det er bebudet en utredning av skolestrukturen i 2018 og hvis kommunestyret gir sin tilslutning vil Eidet barneskole legges ned i 2019.

– Ja det er lagt opp til at skolen legges ned i økonomiplanen, så hvis kommunestyret ikke vil legge den ned allikevel må det finne dekning for kostnadene ved å spare på noe annet, sier økonomisjef Trond Robertsen.

Lite elevgrunnlag

Det er 26 elever på Eidet skole og skolen er i dag delt i tre klasser. Hvis en til to elever flytter fra skolen vil imidlertid de tre klassene reduseres til to.

Kommunestyret har fredet skolen i denne valgperioden, men står fritt til å legge den ned i neste periode.

Økonomisjefen anslår at man kan spare et par millioner kroner, men har ikke eksakte tall.