Norge får fortsette med eksportavgift for fisk

EFTA-domstolen avviser søksmål fra Marine Harvest

Marine Harvest fikk ikke gjennomslag i EFTA-domstolen for sitt krav om gransking av statsstøtte til fiskerisektoren.

Alf-Helge Aarskog, administrerende direktør i Marine Harvest.   Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Nyheter

EFTA-domstolen avviser søksmålet som grunnløst.

– Vi er selvsagt skuffet over utfallet. Vi vil nå lese dommen grundig før vi vurderer videre prosess, sier kommunikasjonsdirektør Ola Helge Hjetland i Marine Harvest.

Det er en norsk særavgift på eksport av fisk og fiskeprodukter som har fått Marine Harvest til å reagere. Avgiften går til å finansiere aktivitetene til Norges sjømatråd, noe Marine Harvest mener utgjør ulovlig statsstøtte.

Marine Harvest ba EFTAs overvåkingsorgan ESA om å se nærmere på avgiften, men ESA avsluttet saken fordi overvåkingsorganet ikke har myndighet til å overvåke statsstøtte i fiskerisektoren.

Nå bekrefter EFTA-domstolen at ESA har tolket regelverket riktig. Dermed faller søksmålet.

– Vi er tilfreds med at EFTA-domstolen er enig med ESA, sier ESAs kommunikasjonssjef Anne Marte Vestbakke.

– Statsstøtte til fiskerisektoren faller utenfor ESAs ansvarsområde, noe ESA har praktisert helt siden EØS-avtalen trådte i kraft, sier hun.