Stortinget setter Sandberg på plassi Gunnar Klo-saken:

– Setter foten ned for Sandbergs forsøk på å snikliberalisere fiskeripolitikken

Stortinget setter i ei pressemelding fiskeriminister Per Sandberg på plass.

Fiskeriminister Per Sandberg.  Foto: Audun Braastad/NTB scanpix

Nyheter

– For Arbeiderpartiet er det helt grunnleggende at vi eier fisken i fellesskap og at verdiskapingen fra fisket skal komme kystsamfunnene til gode. Derfor er det bra at stortingsflertallet nå setter foten ned for fiskeriministerens forsøk på å uthule og snikliberalisere fiskeripolitikken, sier Arbeiderpartiets næringspolitiske talsperson Terje Aasland.

Bakgrunnen for vedtaket er altså dispensasjonen gitt til Gunnar Klo tidligere i november.

Flertallet i næringskomiteen er blitt enige om følgende:

  • regjeringen bes legge fram en stortingsmelding om fiskeripolitikken, herunder en oppfølging av Eidesen-utvalget.
  • regjeringen bes om å ikke benytte dispensasjonsadgangen i deltakerloven for industriens erverv av kystfiskefartøy før nærmere avklaringer er foretatt med Stortinget.

– Tar seg til rette

– Fiskeriministeren har ved flere anledninger prøvd å ta seg til rette og snikinnføre nye regler i fiskeripolitikken. Senest skjedde dette da han ga dispensasjon til en fiskebedrift i Vesterålen til å kjøpe kystfiskefartøy. Tidligere har adgangen til å gi dispensasjon kun vært knyttet til havfiskefartøy. Å avvike fra denne regelen er et så viktig prinsipielt spørsmål at Stortinget burde fått det til behandling. Og nå setter altså stortingsflertallet foten ned, sier Aasland.


Ytterstad om grunnlaget for Klo-dispensasjonen:

– En fornærmelse mot naboen

Fiskeriminister Per Sandbergs Gunnar Klo-dispensasjon diskuteres på torsdagens årsmøte i Fiskebåt Nord.


Aasland påpeker at begrunnelsen for å gi dispensasjon her vil kunne gjelde så mange at det undergraver den viktige norske målsettingen om at det er fiskerne som skal eie båtene, og at eierskapet skal være nasjonalt.


Sandberg i fiskefeide på Stortinget etter Gunnar Klo-saken

Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) anklages for å ty til dispensasjoner i et forsøk på å endre deltakerloven for fiske. Nå kan fullmaktene bli strammet inn.

 

– Det haster å få på plass en helhetlig og forutsigbar politikk, framfor Sandbergs uforutsigbare innfall. Derfor er vi glad for at et flertall på Stortinget nå ber regjeringen legge fram en stortingsmelding om fiskeripolitikken, sier Aasland.

Skuffet

Arbeiderpartiets fiskeripolitiske talsperson Cecilie Myrseth er skuffet over at det ikke ble flertall for et forslag om å stille i bero ytterligere endringer i regelverk og praksis som berører de overordnede hensyn i deltakerloven og havressursloven, til etter at Stortinget har behandlet stortingsmeldingen om fiskeripolitikken.


Gunnar Klo om «Morgenstjerne»-kjøp:

– Ikke mer enn rett og riktig at vi tar tak

Fiskekjøper Gunnar Klo mener de sikrer at fiskeskøyta «Morgenstjerne» forblir i kommunen og regionen ved sitt kjøp. Konkurransesituasjonen nå er i favør fiskerne, mener Klo.

 

– Vi vil at regjeringen skal stoppe arbeidet med å heve kvotetaket på kystflåten og økningen i størrelsesbegrensningene for kystflåten. Beslutningen om å heve kvotetaket har direkte konsekvenser for antall fiskebåter, antall hjemmehavner og mottaksstruktur, mens økning i størrelsesbegrensningene har betydning for variasjonen i flåteleddet og mottaksstruktur langs kysten. Begge beslutningene har derfor konsekvenser for de overordnede målsettingene i havressursloven og deltakerloven. Det er trist at KrF ikke ville støtte dette, sier Cecilie Myrseth.

– Signalet til Sandberg er i alle tilfeller klart og tydelig. Nå må han forstå at han må føre en politikk som er støttet av et flertall i Stortinget. Stortinget vil følge nøye med videre, avslutter Myrseth.

Sandberg avviser

Per Sandberg har selv avvist anklagene om at han tyr til snarveier for å endre deltakerloven for fiske. Men det har ikke vært til hinder for massiv kritikk fra Ap, SV og Sp.

– Sandberg har ikke fått flertall for liberalisering. Nå forsøker han å dispensere seg til ny politikk, sa næringskomiteens leder Geir Pollestad (Sp) til NTB nylig.

Sandberg svarte med å beskylde Pollestad for uærlig spill.

– Jeg synes det er oppsiktsvekkende at lederen i næringskomiteen ikke har fått med seg forskjellen på aktivitetskravet og nasjonalitetskravet. Dispensasjonen vi har gitt, berører overhodet ikke nasjonalitetskravet, sier Sandberg.

Han har flere ganger slått fast at deltakerloven ligger fast og at det ikke er grunn til bekymring knyttet til oppkjøp fra utenlandske aktører.