Eksporten av norsk sjømat passerer fjoråret med god margin

Norge vil fram til årsskiftet ha eksportert mer sjømat til utlandet enn i 2016. Også verdien av sjømateksporten er høyere enn i fjor.

Norsk fisk og sjømat er populært i utlandet.  Foto: Thor Anders Angelsen

Nyheter

I november alene ble det eksportert 286.000 tonn sjømat, en volumøkning på 25 prosent fra samme måned i fjor. Prisene var imidlertid lavere, så eksportverdien er dermed på samme nivå som i november i fjor, viser tall fra Norges sjømatråd.

Hittil i år har Norge eksportert 2,4 millioner tonn sjømat til en verdi av 86,5 milliarder kroner. Volumet har økt med 6 prosent, mens verdien har økt med 4 prosent – 3,3 milliarder kroner.

– Til tross for at prisen på laks fortsetter å synke, venter vi at total eksportverdi for norsk sjømat i 2017 vil passere 2016 med god margin. Forklaringen er økt volum på laks, og et fortsatt relativt høyt prisnivå, sier Asbjørn Warvik Rørtveit, direktør for markedsinnsikt i Norges sjømatråd.

Sjømatrådet venter imidlertid en svakere desembermåned i år enn i fjor, blant annet på grunn av fortsatt høy laksepris ut til forbrukerne.

– Dette gjelder spesielt røykelaksmarkedet, hvor viktige markeder som Tyskland og Frankrike etterspør mindre volum enn i fjor, sier analytiker Paul T. Aandahl i Norges sjømatråd.