Kontroversielle forslag gikk gjennom i fylkestinget

Protestene nådde ikke fram. Byggfag på Sortland legges ned, det samme gjelder medier og kommunikasjon med studiespesialiserende på Stokmarknes. Og oppgraderinga av Ryggesdaltunnelen får kutt.

Fylkestingsmøtet desember 2017.  Foto: Thor-Wiggo Skille

Nyheter

Posisjonen, bestående av Ap, Sp, KrF og SV, har flertall i fylkestinget i Nordland, og kan dermed avgjøre hva som går gjennom.

Dermed er det kanskje ikke så overraskende at flere av de omstridte forslagene VOL har omtalt den siste tida, gikk gjennom under voteringa torsdag.


Kurt Jenssen

– Vi mister mye tilbud i Vesterålen

Varaordfører i Hadsel, Kurt Jenssen (Sp) sitter i posisjonen på fylkestinget, og sier det er innstramminger i økonomien som ligger bak bortfallet av skoletilbud. – Samlet sett har vi mistet mye i Vesterålen, sier han.

 

Skolestruktur

Byggfaglinja på Sortland er vedtatt lagt ned fra neste skoleår. Året etter skal vg2-linja klima, energi og miljøteknikk legges ned.

Protestene fra Hadsel nådde heller ikke fram: Medier- og kommunikasjonslinja med studiekompetanse er også vedtatt nedlagt fra høsten av. Medier og kommunikasjon-tilbudet ved Aust-Lofoten legges også ned, og dermed begrenses mulighetene kraftig for ungom i regionen som ønsker å gå denne veien. Yrkesfaget Medieproduksjon ved Hadsel vgs. beholdes.

Andre vedtak:

 • Vg2 industriteknologi ved Hadsel videregående skole legges ned fra skoleåret 2018- 2019.
 • Vg1 helse- og oppvekstfag ved Sortland videregående skole legges ned fra skoleåret 2019-2020.
 • Vg3 tannhelsesekretær ved Hadsel videregående skole legges ned fra skoleåret 2018- 2019.
 • Vg3 apotekteknikk ved Hadsel videregående skole legges ned fra skoleåret 2019- 2020.
 • Vg2 matfag ved Sortland videregående skole, avd. Øksnes legges ned fra skoleåret 2018-2019.

Raser mot nedlegging av byggfaglinja på Sortland, og måten det blir gjort på:

– Det er direkte udemokratisk

Tillitsvalgt i Utdanningsforbundet ved Sortland videregående skole, Christine Meisterlin, sier nedleggelse av byggfaglinja på Sortland, på den måten det nå blir gjort på, er direkte udemokratisk og lite gjennomtenkt. – Bygghallen på Melbu var en stor feilinvestering, sier hun.

 

I tillegg legges dataelektronikerfaget i Narvik ned. Disse linjene ber fylkestinget fylkesrådet jobbe med oppretting av:

 • Vg2 kjemi og prosess ved Hadsel videregående skole og fagskole

Denne linja opprettes direkte av fylkestinget:

 • Vg2 fiske og fangst opprettes ved Sortland videregående skole, avd. Øksnes fra skoleåret 2018-2019, forutsatt at dette skjer innenfor økonomisk ramme og de forutsetninger som allerede er gitt i tidligere vedtak.

Tunnelarbeid

Posisjonens forslag om å ta 62 millioner fra oppgraderinga av Ryggesdaltunnelen i Bø, gikk også gjennom.

Dermed gjenstår kun 58 millioner på dette budsjettet - og de skal ikke bevilges før i 2020 og 2021.

I tillegg ble flere andre ting vedtatt på samferdselsfronten som kan få konsekvenser for Vesterålen:

 • For 2018 gjennomføres en prisjustering av takster inntil anslått prisstigning på 2,6 %. Hvis sats for MVA på transporttjenester økes fra 10 % til 12 % skal likevel ikke takstene øke mer enn at billettprisen inkl. MVA øker med 2,6 %.
 • For å sikre mer effektiv ressursbruk i skoleskyssen i planperioden, skal det vurderes å endre start- og sluttidspunktene ved de videregående skolene i fylket.
 • Det etableres sanntidssystem på busser i Bodø, på Mo og i Narvik, samt noen hurtigbåtsamband og ferger. Dette håndteres foreløpig innenfor samferdsels eget budsjett og i samarbeid med flere aktører. På grunn av behov for ytterligere finansiering må videre utrulling vurderes ved neste rullering av Økonomiplan og budsjett og i utarbeidelse av anbudsgrunnlag gjennom materiellkrav.

Kritisk til stadig mer sentralisering i Nordland

Nordland Venstre og MDG mener fylkesrådet står for en stadig mer sentraliserende politikk i fylket.

 
 • Igangsette arbeidet med infrastrukturtiltak (terminaler, bussdepot og kaier, herunder ekspeditørløse anløp) for å oppnå kostnadsbesparelse både på buss og hurtigbåtsiden.
 • Årsbudsjett for fylkesveg og ferjer vedtas med en netto driftsramme på 1 021,6 mill. kr. b. For Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) vedtas en utgiftsramme på 17,6 mill. kr. Netto utgift for sektoren samlet vedtas på 1.021,6 mill. kr (inkludert momskompensasjonsinntekter på 120,0 mill. kr.)