Advarer mot å skjerpe miljøkrav for kystruten

Hvis Arbeiderpartiet får flertall for å stille strengere miljøkrav til kystruten, settes et viktig tilbud for kystbefolkningen i fare, mener Høyre.
Nyheter

Transportkomiteen på Stortinget har frist til fredag med å avgi innstilling i saken. Forslagets skjebne kan bli avgjort av KrF, som skal ta stilling til saken på sitt gruppemøte torsdag.

Høyre frykter at et skjerpet krav kan få dramatiske konsekvenser.

– Den største trusselen er at de med dette avlyser anbudet, slik at vi risikerer å stå uten et kystrutetilbud når dagens anbudsperiode går ut, sier Høyres Helge Orten til NTB.

Det skjer 1. januar 2021. Orten minner om at et vedtak om skjerpede miljøkrav vil føre til at pågående anbud må avlyses og prosessen startes på nytt.

– Nå må vi få gjennomført dette anbudet i tråd med planen, slik at vi får på plass en løsning som kan gi et stabilt og godt tilbud og god regularitet, sier Høyre-politikeren fra Møre og Romsdal.

30 prosent miljøvekting

Arbeiderpartiet ber i sitt forslag regjeringen legge til grunn strenge miljøkrav i forbindelse med anskaffelsen av kystruten Bergen-Kirkenes 2021–2030. Partiet foreslår at miljøvektingen i anbudet settes til 30 prosent, om det er mulig innenfor regelverket.

– Ap begir seg inn på en risikofylt vei og må ta på seg ansvaret for å endre rammebetingelsene på en måte som kan sette hele kystruteanbudet i fare, sier Orten.

Dagens avtale inneholder ingen miljøkrav, men fra 2021 vil det komme krav om reduserte CO₂-utslipp på om lag 25 prosent. Det kommer også krav om utslippsfrie landstrømanlegg.

Ap viser til at Stortinget tidligere har bedt regjeringen innføre krav om minimum 30 prosent miljøvekting ved alle offentlige anbud, der det er relevant, men at samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) ikke har fulgt opp i anbudet han har sendt ut for kystruta for årene 2021–2030.

Mange innvendinger

Men Høyre hevder kystbefolkningen vil få et dårligere tilbud med høyere priser hvis miljøkravet skjerpes, fordi man da må ta i bruk umoden teknologi som trolig vil være dyrere.

Partiet minner også om at kystruteskipene trafikkerer arktiske farvann med strenge krav til driftsstabilitet og advarer derfor mot å gjøre et omfattende anbud om til en «utviklingskontrakt».

SV ser imidlertid ingen grunn til å vente med strengere miljøkrav og har selv fremmet et enda skarpere forslag enn Ap.

– Det er i dag mulig å seile utslippsfritt fra Bergen til Kirkenes. Da er kravet regjeringen har stilt i kystruteanbudet, om kun 25 prosents reduksjon, altfor svakt, sier SVs Lars Haltbrekken.

Han minner om at ambisjonen i Nasjonal Transportplan er å redusere utslippene med 50 prosent innen 2030 i transportsektoren.

Mulig flertall?

KrF behandler saken torsdag, og Venstre uttalte dette til NTB etter at forslaget var fremmet.

– Kystfart er også en stor kilde til klimagassutslipp. Vi er derfor enige i at det skal stilles strenge miljøkrav i anbud for kystruten og vil legge det til grunn når vi behandler denne saken i komiteen, sa energi- og miljøkomiteens leder Ola Elvestuen (V).

Senterpartiets Ole André Myhrvold er positiv.

– Vi synes det er riktig å stille strengere krav nå som anbudet er ute. Vi støtter intensjonen i Aps forslag, sa han til NTB da forslaget ble lagt fram.

– Vi jobber med miljø på alle andre områder, så det er naturlig å stille strengere krav også til kystruta, sier Myhrvold.

(©NTB)