Unikt prosjekt skal hjelpe ungdommene som faller fra

I Vesterålen sparkes i disse dager et prosjekt i gang som har som mål å aktivisere ungdommene som faller utenfor både jobb og skole. Det gjelder mellom 250 og 300 ungdommer i regionen.

Nå vil de videregående skolene i Vesterålen samarbeide om å aktivisere ungdommene som ellers faller utenfor. Her er Sortland videregående skole.   Foto: Arkivfoto

Nyheter

Fredag avholdes det første møtet for året i arbeidsgruppa til prosjektet «Oppfølging av ungdom 16-21 år, Vesterålen og Lødingen». I realiteten er det et forprosjekt, noe som betyr at målet i første omgang er å utarbeide et mer omfattende prosjekt, som det kan søkes om. I første omgang har Fylkesmannen bidratt med 600.000 kroner.