Prosten i Vesterålen:

– Vi vil vie likekjønnede

Kun ett likekjønnet par har blitt viet i kirken i Vesterålen, etter at de for snart et år siden åpnet for dette og laget bryllupsliturgi for likekjønnede par. Prosten sier par som vil vies i kirken, kan komme til ham.

Prost Jan Otto Fredwall i Vesterålen.  Foto: Privat

Nyheter

Prost Jan Otto Fredwall i Vesterålen vet kun om ett likekjønnet par som er viet i kirken i Vesterålen, etter at kirkemøtet i januar i fjor vedtok liturgi for likekjønnede vigsler.

Fredwall ønsker selv å vie liekjønnede par. Det samme er det flere andre prester i regionen som gjør. Men enkelte av prestene har reservert seg mot å vie likekjønnede par. Derfor ønsker Fredwall gjerne at par tar kontakt direkte med ham, og han har også bedt kirkekontoret melde fra til ham med én gang et par tar kontakt.

– Jeg vil ikke at vi skal havne i en situasjon der du har et par som går til sitt lokale prestekontor, og får beskjed om at de ikke kan vies der. Samtidig vil jeg også at de prestene som har sagt de ikke kan vie likekjønnede, også slipper å måtte gi den beskjeden. Det er mange her i regionen som vier alle par, inkludert meg, så folk må bare ta kontakt, sier han.


Prosten: – Vi har et godt fotfeste her

Kirken holder stand blant konfirmanter i Vesterålen

Tallet på konfirmanter i kirken går gradvis nedover, men samtidig synker også ungdomskullene. Antallet borgerlige konfirmasjoner holder seg stabilt.

 

Fredwall ønsker at kirken i Vesterålen skal være en åpen folkekirke.

– Jeg håper folk kommer til oss. Som prost ønsker jeg alle hjertelig velkommen. Det kan være vanskelig å få turnusen til å gå opp om alle vil gifte seg om sommeren eller lignende, men det gjelder alle slags vielser. Via skal folk bli, om de ønsker, sier han.