Kystvaktas helikoptertype:

Helikoptertypen det norske Forsvaret skal kjøpe satt på bakken i Belgia

I Belgia er tre helikoptre av typen NH90 satt på bakken etter funn av en rekke feil. Den samme helikoptertypen har skapt problemer for det norske Forsvaret.

Kystvakten har i dag kun ett NH90-helikopter tilgjengelig, som veksler mellom to av fartøyene i Nordkapp-klassen.   Foto: Paul Kleiven / NTB scanpix

Nyheter

NH90-helikoptrene er i ferd med å overta Belgias redningstjeneste etter de gamle Sea King-maskinene, men fra neste uke vil alle landets fire NH90-helikoptre bli satt på bakken, skriver Teknisk Ukeblad.

General Frederik Vansina, som er sjef for det belgiske luftforsvaret, sier ifølge kringkastingskanalen VRT og avisen Brüssel Times at de har strevd siden 2015 med Caïman-helikoptrene, som NH90 kalles i Belgia.

– Ved levering ble det klart at det var mye feil. På tre av de fire maskinene fungerer ikke radaren som den skal. Besetningene har rapportert om at den skrur seg av. Det er generelt mange barnesykdommer, sier Vansina.


Norges Fiskarlag:

Bekymret over beredskapen

Norges Fiskarlag har overfor både Justis- og Forsvarsdepartementet uttrykt bekymring over at innfasingen av de nye redningshelikoptrene stadig utsettes. – Svært alvorlig, sier leder Kjell Ingebrigtsen.

 

Ett i drift i Norge

Norges kjøp av 14 helikoptre av den samme typen har blitt en av de mest problematiske forsvarsanskaffelsene noen gang. Kystvakten har opplevd stadige forsinkelser, og bare ett av helikoptrene er foreløpig i drift. I årsoppsummeringen for 2017 skriver Kystvakten at det heller ikke i 2017 var mulig å etablere en operativ helikopterkapasitet på Kystvaktens fartøy.

– Dette innebærer at de som ferdes på havet ikke kan regne med at Kystvaktens fartøy har helikoptre som er operative om bord, sa kommandørkaptein Morten Nyheim Jørgensen i Kystvakten til Fiskeribladet i romjulen.

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen betegnet under den såkalte fregatt-høringen i februar i fjor helikopterkjøpet som en skandale. Daværende forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) fastslo at planen er å ha operative helikoptre i 2020, men at det avhenger av at det ikke blir ytterligere forsinkelser eller problemer.

Arbeidsgruppe

De nye helikoptrene til Forsvarets fregatter er nå over ti år forsinket. I oktober i fjor bekreftet Forsvaret at de ser på andre løsninger.

– Forsvaret ser på alternativer når det gjelder NH90-helikoptrene. Manglende leveranse må avstedkomme alternative løsninger for Sjøforsvaret, sa informasjonssjef Endre Barane i Sjøforsvaret til nettstedet aldrimer.no.


For lite helikopterkapasitet bekymrer Kystvakten

Kystvakten mener beredskapen i Barentshavet ikke er forsvarlig per i dag fordi de har for få flytimer med helikopter.

 

Ifølge Barane var en arbeidsgruppe i Forsvarsstaben da i gang med å vurdere situasjonen.

Mens Kystvakten skal ha åtte helikoptre, er planen at fregattvåpenet etter hvert skal få seks. Det er imidlertid et stort problem at det totale antallet flytimer fra midten av 2020-tallet blir godt under halvparten av hva Sjøforsvaret hadde programmert med, skrev Forsvarets Forum i oktober.

– Ingen kjapp løsning

NH90-helikoptrene blir utviklet i samarbeid med flere andre europeiske land og leveres av et konsortium der Eurocopter er majoritetseier. Norge har fått levert til sammen seks helikoptre.

I mai i fjor ba en utålmodig kontrollkomité på Stortinget regjeringen om å se på kontraktene en gang til. Søreide sa den gang at det ikke ville være noen kjapp løsning å avslutte kontrakten.

Også Sverige bestilte opprinnelig NH90-helikoptre, men endte med å kansellere hele kontrakten for flere år siden og anskaffe helikoptre fra konkurrenten Sikorsky isteden. Ifølge Teknisk Ukeblad ble de 15 Sikorsky-maskinene levert på bare 16 måneder.


Dette har Kystvakta gjort i år

Torsdag slapp Kystvakta tallene over oppdragene de har utført i år.

 

Større område på kortere tid

Arbeidsoppgavene til de nye helikoptrene skal spenne fra kystoppdrag, søk- og redningsoppdrag, medisinsk evakuering, antiubåtoperasjoner, kontraterror, spesialoperasjoner og overvåking. ​ Sammenlignet med de tidligere Lynx-helikoptrene kan NH90 dekke et større område på kortere tid med langt bedre utstyr til å identifisere fartøy og nedkjempe ubåter.

– NH90 kan med andre ord finne flere mennesker – på lengre avstand og i dårligere vær – og få dem trygt hjem igjen, opplyser Forsvaret på sine nettsider.