Andøya-høringa:

Elvenes: – Ingen nye argumenter på høringa

Høyres Hårek Elvenes mener det ikke kom fram noen nye argumenter på høringa om Andøya. Alt er besvart, og konklusjonen er at Evenes er desidert best, er hans klare syn.

Hårek Elvenes (H) er overbevist om at Evenes-løsninga er best.  Foto: Jenny Dahl Bakken

Nyheter

Hårek Elvenes (H) er tilhenger av Evenes-løsninga, og sitter i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, som 13. februar skal komme med sin innstilling rundt ny vurdering av nedleggelsen av Andøya.

Etter første del av høringa, der høringsinstansene slapp til, er han kun mer sikker i sin sak.

– Dette var kjent stoff. Det er gjentakelser av kjente argumenter, var hans umiddelbare kommentar.

– Før man landa på Evenes, gikk man inn i alle detaljene og gjorde beregninger. Det er allerede gjort en god gjennomgang av dette, mener han.

Elvenes mener merkostnadene for å opprettholde Andenes, og tilpasse Andenes for P8-fly, vil være så store at det ikke er tvil om at Evenes er beste løsning.

– Hvis P8 skal plasseres på Andøya flystasjon, må det store investeringer og utbygginger til. Da er det klart billigere å bygge opp kapasitet for dette på Evenes.

Trengs luftvern

Et av de store spørsmålene på høringa var hvorvidt det egentlig er nødvendig med luftvern for maritime overvåkningsfly. Leder Torstein Bongo i Norsk Offisersforbund mener svaret definitivt er nei, det gjorde også flere av de andre høringsinstansene.

– I dag har vi luftvernkapasitet svært få steder. Å drive maritim overvåkning i fredstid, krever ikke luftvern. Departementet bør utfordres på dette, sa han under høringa.

Elvenes var helt uenig i dette.

– Vi må ha luftvern. Hvorfor? Fordi vi må kunne beskytte overvåkningsflyene, rett og slett, sier han til VOL.

– Ingen usikkerhet

– Forstår du at mange syns det er ubesvarte spørsmål som skaper usikkerhet her?

– Etter beste evne kan jeg ikke se at det er så mange ubesvarte spørsmål. Ministeren har allerede fått flesteparten av disse spørsmålene fra Stortinget før vedtaket om Evenes ble gjort, og besvart dem.

– Det er mye snakk om formuleringa i regjeringserklæringa om Andøya. Den mener du handler om konseptvalgutrednigna som alt er i gang?

– Ja, jeg kobler formuleringa direkte til det. Det er ikke rom for å tolke formuleringa som en innrømmelse eller grunnlag for omkamp om Andøya. KVUen skal verifisere grunnlaget for å flytte basen til Evenes.