Evenes flystasjon: Forsvarsbygg inngår kontrakt på 63 millioner kroner

Vi har inngått en rammeavtale med rådgivningsfirma ÅF Advansia på vel 63 millioner kroner med varighet på sju år for leveranse av rådgivningstjenester i forbindelse med utbyggingen av Evenes flystasjon.

Til venstre: Jan Ekblad, direktør for flyplass, samferdsel og industri i ÅF Advansia og Thorbjørn Thoresen, direktør Forsvarsbygg.  Foto: Forsvarsbygg

Nyheter

ÅF vant prekvalifiseringen der fem firma søkte og tre ble prekvalifisert. De vant konkurransen basert på pris. Det melder Forsvarsbygg i en pressemelding.

For sju år

Forsvarsbygg har allerede en byggeleder- og en rådgivningskontrakt med ÅF Advansia for utbyggingen på Ørland. Rådgivingskontrakten de nå signerer for Evenes er veldig lik den de har på Ørland.

Kontrakten for Evenes har en varighet på sju år og en antatt omsetning på 63 millioner kroner inkludert MVA, basert på et estimert timeanslag på 58 000 timer.

– Forsvarsbygg er fornøyd med kontraheringen med ÅF Advansia, og at utbyggingen på Evenes nyter godt av den erfaringen som de har med seg fra utbyggingen av hovedbasen på Ørland, sier Thorbjørn Thoresen, direktør i Forsvarsbygg, i pressemeldingen.   

– ÅF Advansia har lang erfaring med utbygging av flyplasser og forsvarsanlegg, blant annet gjennom å være ansvarlig for Avinors utbygging av T2 på OSL Gardermoen. Dette er et viktig samfunnsprosjekt som vi ser fram til å bistå Forsvarsbygg med, sier Jan Eklund, direktør for Flyplass, Samferdsel og Industri i ÅF Advansia.

Bred kompetanse

Det er i kontrakten beskrevet 14 ytelser som ønskes dekket i denne avtalen, med blant annet som prosjektledere, prosjekteringsleder, fremdriftsplanlegger, prosjektøkonom, kontraktrådgiver og andre ytelser som et prosjekt har behov for.

Noen av ytelsene har plassering i Oslo, mens flertallet er ytelser med arbeidssted Evenes.

Forsvarsbygg planlegger og utvikler Evenes flystasjon som tar i seg Forsvarets behov, og legger til rette for en effektiv operativ virksomhet. Flystasjonen utvikles ut i fra prinsipper om arealeffektivitet, nøkternhet, gjenbruk, standardisering og fleksible løsninger