Lofoten vil møte konkurransen fra Vesterålen med tettere samarbeid

Lofotregionen skal se på mulighetene for tettere samarbeid i fiskerinæringa for å styrke regionen i konkurranse mot blant annet Vesterålen.

(Illustrasjonsfoto) 

Nyheter

Vestvågøy kommune, Nordland fykeskommune og Lofotrådet har lagt til sammen 130.000 kroner i et forprosjekt som skal vurdere muligheten for å etablere et fiskerifaglig samarbeid på tvers av kommunene i Lofoten.

– Det er ikke til å stikke under en stol at Øksnes kommune har gjort ei stor satsing på fiskeri, og særlig miljøet på Myre har blitt veldig sterkt, sier Sigve Olsen i Lofoten Matpark til Lofot Tidende. Matparken skal lede arbeidet, hvor målet er tettere samarbeid i fiskerinæringa for å møte utfordringer som at kvoter selges ut av regionen og tøff kamp om råstoffet for landindustrien.

En stor delegasjon fra Vestvågøy var, som omtalt på VOL, i fjor høst på besøk på Myre for å lære mer om hva man har gjort for å lykkes i havna der.   


Vestvågøy vil lære av Myre

Vestvågøy kommune har invitert seg selv på øksnesbesøk. De vil nemlig høre mer om utviklinga i Myre havn.


– Aktørene i Lofoten er mindre aktører og vil stå seg på å samarbeide om felles mål for regionen. Målet er å få fram en strategi som passer for den strukturen som Lofoten har, sier Olsen til Lofot Tidende. 

Eksempler på konkrete tiltak som nevnes er å se nærmere på om servicetilbudet for fiskere i havnene er godt nok, et prosjekt for å øke foredling av råstoff i Lofoten og en felles strategi for rekruttering til fiskeriene.