Elvestuen legger opp til vedtak om nasjonalpark i Lofoten før sommeren

Et vedtak om Lofotodden nasjonalpark skal være på plass før sommeren, lover miljøminister Ola Elvestuen (V).

Ola Elvestuen (V) er klima- og miljøminister fra januar 2018.  Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Nyheter

Statsråden viser i et skriftlig svar til Stortinget tirsdag til at saken nå er under behandling i departementet.

– Jeg legger opp til vedtak første halvår 2018, skriver Elvestuen.

I kjømda

Saken har vært diskutert lenge. Vesterålen har en nasjonalpark i Møysalen, men Lofoten har manglet dette.

Bakgrunnen for svaret er et spørsmål fra SVs Kari Elisabeth Kaski, som viser til regjeringens tidligere løypemelding om saken:

«Verneforslag for Lofotodden vil etter planen bli sendt over til departementet fra Miljødirektoratet i 2017 med sikte på vedtak i løpet av 2017», het det der.

– Nå skriver vi 2018, og det er fortsatt ikke gjort noe vedtak om opprettelse av Lofotodden nasjonalpark, påpeker Kaski.

Elvestuen viser til at saksbehandlingstiden i slike vernesaker varierer fra sak til sak, og at det i denne saken er mange innspill som skal tas med i vurderingen.

Kan bli verdensarv - med Vesterålen

Lofotodden nasjonalpark, ytterst på Moskenesøya, blir trolig den siste i sitt slag i Norge - i det minste på en stund. Over 17% av Norges areal er allerede vernet, og dermed er internasjonale forpliktelser oppfylt.

Nasjonalparken er omstridt, da kritikere mener den vil legge øya brakk. Tilhengerne mener den vil styrke Lofoten som merkevare.

VIL undersøke verdensarvpotensialet: Arild Inga, medlem av Sortland Ap og styreleder i Møysalen nasjonalpark, fikk ideen om å vurdere å få Møysalen inn på verdensarvlista. Føreløpig har ikke Møysal-kommunene vurdert saken. Arkivfoto: Gaute Bergsli 

 

Sortland-politiker Arild Inga har i lang tid ønsket å gjøre området rundt Møysalen til verdensarv. Han ser det som logisk at også deler av Lofoten inkluderes.

– Det er i denne sammenhengen ideen kom om å knytte nasjonalparkene Lofotodden og Møysalen sammen med et område som har verdensarvstatus, sa han til VOL i fjor.