Høyre splittet om nytt parkeringssystem

Høyre i Sortland er delt om byparkering i Sortland, og har fristilt sine representanter. Roar Wessel-Olsen har tvilt seg fram til at han er for, mens Beate Bø Nilsen og Marthe Hov Jacobsen er imot.

Roar Wessel-Olsen er den eneste i Høyres gruppe i formannskapet som ønsker kommunal regulering av parkeringa i byen.  Foto: Gaute Bergsli

Nyheter

De siste ukene har debatten om parkering i byen rast. I fjor tok kommunen til orde for å innføre tretimersgrense for parkering.

Denne uka gikk representanter for næringslivet ut og støtta dette forslaget, og ønsket å dempe frykten for at dette betydde å åpne døra for avgiftsbelagt parkering.

Høyre fristilt

Formannskapet diskuterte saken torsdag. Der ble det tydelig at Høyres gruppe er splittet. De har fristilt sine representanter, slik at folk kan stemme etter egen overbevisning.

Roar Wessel-Olsen sa i møtet at han vil stemme for at kommunen skal gå videre med prosjektet.

Jeg har tvilt meg fram til at jeg mener dette kan være riktig vei å gå. Det er blant annet fordi næringslivet jevnt over er positive, og fordi jeg mener vi må tenke på, og planlegge for, framtida. Dette problemet kan forverres, om for eksempel de som eier parkeringsplassen ved busstasjonen begynner å si nei til å ha fri langtidsparkering, sa han.

Hans partifelle Beate Bø Nilsen er sterkt imot løsningen, og varslet at hun ville stemme imot.

Jeg er veldig mot dette. Jeg mener Sortland har et handelsfortrinn med fri parkering. I utgangspunktet har vi nok parkeringsplasser, det er ikke det som er problemet. Problemet er hvor ansatte parkerer. Det bør løses med et tillitsforhold mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Her ligger det også et ansvar på butikkeierne, hvorfor har ikke de kjøpt plasser til sine ansatte?

Hun uttrykte også skepsis til at det stopper her, og frykt for en generell åpning for avgiftsparkering.

– Skjer uansett

Kommunens saksbehandler Kristine Røiri mener man er forbi punktet hvor det er mulig å ha helt fri parkering.

Næringslivet innfører dette uansett. Kommunen må følge opp, så man slipper negative ringvirkninger om én setter i gang, slik at parkeringa flyttes ut i gatene.

Nilsen presierte at hun mener alternativet til løsningen, er at arbeidsgivere tar ansvar for å kjøpe parkeringsplasser til sine ansatte.

Høyres tredje representant i formannskapet, Marthe Hov Jacobsen, sluttet seg til Nilsens vurdering og varslet at hun ville stemme mot forslaget. Det var kun de to Høyre-representantene som stemte mot å gå videre med parkeringsprosjektet.