Ungdomspartiene med felles krav:

Vil ha mer til forebyggende helsetiltak

Ungdomspartiene har gått sammen om et opprop om økt satsing på forebyggende helsetiltak for å få ned kostnadene.

FRYKTER FREMTIDEN: Samtlige ungdomspartier ber om en tverrpolitisk satsing på folkehelse, og sammen med Norsk Friluftsliv etterlyser de en politisk dugnad for å få ned helseutgiftene.  Foto: Synne Kvam/Norsk Friluftsliv

Nyheter

Sammen med Norsk Friluftsliv kommer ungdomspartiene med sin oppfordring samme dag som regjeringen holder budsjettkonferanse og dermed begynner på arbeidet med neste års statsbudsjett, skriver Dagsavisen.

– Det er et paradoks at verdens rikeste og lykkeligste land også har verdens sykeste befolkning. Selv om det kan koste noe penger å få til mer fysisk aktivitet, vil det være billigere enn å måtte fikse på en rygg eller gjennomføre en fedmeoperasjon i voksen alder. Forebygging er billigere enn behandling, sier FpU-leder Bjørn-Kristian Svendsrud.

FOLKEHELSE: Samme dag som statsminister Erna Solberg (t.v.), finansminister Siv Jensen og resten av regjeringen starter sitt budsjettarbeid, ber ungdomspartiene om økt satsing på forebyggende helsetiltak.  Foto: Illustrasjonsfoto: NTB scanpix

 

Unge Venstre-leder Sondre Hansmark sier det er viktig å se på tiltak som kan føre til en friskere befolkning som kan stå lenger i arbeid.

– Det kan skje på mange måter ved å vri litt ressurser fra reparasjon til forebygging. Et bedre lavterskeltilbud innen psykisk helse, kan være ett tiltak. Det bør også lønne seg å spise sunn mat som frukt og grønt i stedet for usunn mat som kjøtt.

Ifølge generalsekretær Lasse Heimdal i Norsk Friluftsliv, har Vista Analyse anslått at forebyggende innsats kan gi 80 milliarder kroner i samfunnsøkonomisk gevinst. I 2016 var de norske helseutgiftene på 325,6 milliarder.

Felles opprop

Sammen med de åtte andre politiske ungdomspartiene stiller også AUF seg bak kravet om økt satsing på folkehelse og forebygging.

– Alle fortjener en god helse, og det er mye bedre for den det gjelder, og det er billigere for samfunnet, å forebygge framfor å reparere. Vi er heldige som har så mye natur i Norge som legger til rette for at man kan leve aktive og gode liv, derfor må vi fortsatt eie naturen sammen og ta den i bruk mer enn det vi gjør i dag, sier AUF-leder Mani Hussaini.

Lasse Heimdal i Norsk Friluftsliv håper stortingspolitikerne får med seg enigheten som rår blant ungdomspartiene.

– Dagens stortingspolitikere bør lære av de politiske ungdomsledere. I stedet for å krangle om hvem som har best helsepolitikk, så samarbeider de for å få til et løft for folkehelsa som gagner alle. Jeg håper regjeringspartiene som nå er samlet i Hurdal tar imot signalet.

Norsk Friluftsliv, Unge Høyre, AUF, KrFU, Unge Venstre, Senterungdommen, Fremskrittspartiets Ungdom, Rød Ungdom, Sosialistisk Ungdom og Grønn Ungdom kommer med følgende opprop:

«Norges helseutgifter er i kraftig vekst. Helseutgiftene vil, hvis vi ikke gjør noe med det, ta en stadig større del av felleskapets ressurser. Men det er mulig å redusere kostnadene gjennom systematisk satsing på forebygging. Vi ungdomspolitikere oppfordrer sammen med Norsk Friluftsliv til en tverrpolitisk satsing på forebygging. Det er billigere å forebygge enn å reparere helse. Det vil redusere kostnader, og gi flere mennesker gode år med livskvalitet – og gi en trygghet for at dagens velferdsgoder også vil være tilgjengelig i framtiden for dagens ungdom.»