Trussel om dagbøter vekket nær 53.000 norske bilister

1. mars innførte myndighetene straffegebyr i form av dagbøter for alle som ikke har lovpålagt forsikring for sitt kjøretøy. Ferske tall viser at antallet kjøretøy uten forsikring nå er redusert med nær 53.000 siden nyttår, nesten en halvering hittil i år.

FORSIKRING Det er blitt nær 53.000 flere biler med lovpålagt forsikring på norske veier etter at staten innførte dagbøter fra 1, mars.  Foto: Colourbox/Tryg Forsikring.

Nyheter

– Vi har hatt ekstremt stor pågang av henvendelser som følge av ordningen som
inntrådte 1. mars. Spesielt i perioden like før straffegebyrene trådte i kraft
var det ekstra stor pågang fra eiere av uforsikrede kjøretøy, sier Espen Opedal,
leder for Tryg Forsikring i en pressemelding.

Ved nyttår var antallet kjøretøy uten lovpålagt forsikring i Norge 111.000. Nå
er dette antallet redusert med nær 53.000, viser ferske tall fra
Trafikkforsikringsforeningen mandag denne uken. Det betyr at antallet
uforsikrede kjøretøy i trafikken er redusert med nær 48 prosent hittil i år.

PÅGANG – Vi har hatt ekstremt stor pågang av henvendelser som følge av ordningen som inntrådte 1. mars, sier Espen Opedal, leder for Tryg Forsikring.  Foto: Colourbox/Tryg Forsikring

 

– Det er formidable tall, at bransjen på under tre måneder har klart å nesten
halvere antallet. Tryg Forsikring er kjempefornøyd med at vel 53.000 eiere har
agert og enten avskiltet eller tegnet forsikring. Nå har vi forventninger om
ytterligere reduksjon. Målet er selvsagt at alle kjøretøy i Norge har lovpålagt
forsikring i orden så snart som mulig, sier Opedal.

Risikerer millionkrav

Det er beheftet med stor risiko dersom du nå kjører uten forsikring. Etter 1.
mars risikerer du i tillegg til straffegebyret å pådra deg et stort økonomisk
erstatningsansvar dersom du kjører på og skader noen. Da må du tilbakebetale
erstatningen som de skadelidte vil få.

– Det er en helt enorm risiko å ta. I verste fall kan man ende opp med
erstatningskrav i millionklassen hvis en forårsaker en ulykke med personskade,
sier Opedal.

I fjor ble det utbetalt over 150 millioner kroner til personer som ble utsatt
for trafikkulykker forårsaket av uforsikrede eller ukjente kjøretøy.

– Denne regningen blir jo egentlig dekket av de som betaler forsikring. Men, til
tross for den sterke nedgangen er det fremdeles titusenvis av bilister der ute
som gambler med å kjøre uten forsikring. Disse vil nå få straffegebyr på 150
kroner døgnet for personbil, sier Opedal.

Forsikre eller avskilte

Det var i desember i fjor at Stortinget vedtok den nye gebyrordningen. Hensikten
er å få ned antallet uforsikrede biler på norske veier.

Det er heretter ulovlig å eie et registrert kjøretøy uten gyldig
trafikkforsikring. For å unngå videre gebyr må du enten forsikre eller avskilte
kjøretøyet. Dersom du ikke betaler gebyret vil saken kunne ende med inkasso og
et uforsikret kjøretøy kan bli avskiltet ved kontroll.

Gebyrsatser

Gebyrsats per døgn er:
Moped, traktor, motorredskap og veterankjøretøy: 50 kr.
Personbil, varebil, campingbil, beltebil, motorsykkel, beltemotorsykkel og
snøscooter: 150 kr.
Buss og lastebil: 250 kr.

Colourbox/Tryg Forsikring.