Kraftig økning i antall lærere som tar videreutdanning

7.207 lærere har i 2018 fått godkjent søknader om videreutdanning. Det er en dobling siden 2014, ifølge Kunnskapsdepartementet.

Stadig flere lærere ønsker videreutdanning. Illustrasjonsfoto: Thomas Brun / NTB scanpix 

Nyheter

Økningen gjelder alle landets fylker.

Størst økning har Finnmark og Østfold. 62 søknader om videreutdanning ble i 2014 godkjent i Finnmark, mot 215 i 2018. I Østfold har 416 lærere fått godkjent videreutdanning i 2018, mot 148 i 2014.

Mange lærere trenger videreutdanning innen 2025. Da må de som underviser i matematikk, engelsk, norsk, norsk tegnspråk og samisk i barneskolen, ha minimum 30 studiepoeng i disse fagene. De som underviser i ungdomsskolen, må ha minimum 60 studiepoeng i de samme fagene.

De siste fire årene har regjeringen styrket satsingen på videreutdanning med én milliard kroner, til over 1,6 milliarder kroner i 2018. Siden satsingen startet i 2013, har 20.000 lærere videreutdannet seg.

I 2018 søkte 10.366 lærere om å få videreutdanning. Av søkerne fikk 2.983 avslag fra sin skoleeier.