Nordland Fylkes fiskarlag skuffet over strukturkvoteordning for fiskeflåten:

– Jeg er særdeles skuffet over vedtaket

Landsstyret i Norges Fisklarlag har gått inn for en strukturkvoteordning i sjarkflåten under 11 meter.
Nyheter

Landsstyret i Norges Fiskarlag støtter seg på at Landsmøtet to ganger har gjort vedtak om strukturering under 11 meter og har vedtatt å gå for et moderat kvotetak for flåtegruppen under 11 meter avgrenset innenfor kombinasjonen 2+2 kvoter, skriver Norges Fiskarlag på sine hjemmesider.

Det har ved to anledninger blitt gjort vedtak i Norges Fiskarlags landsmøte om å åpne for moderat mulighet til å sette flere kvoter på fartøy under 11 meter.

Landsstyret var i sin behandling tydelig på at vedtektene peker på at Landsmøtets vedtak skal være førende for både Landsstyret og medlemslagene.

– Det var en god debatt i Landsstyret og en tydelighet blant styremedlemmene at Landsstyret faktisk må gå foran og være tydelig i sine vedtak når Landsmøtet ikke bare en, men to ganger har gjort vedtak i saken. Det sier leder Kjell Ingebrigtsen.

Protesterer kraftig

Det er slett ikke alle som er like begeistret over forslaget. En av dem er styreleder i Nordland Fylkes Fiskarlag, Jan Fredriksen.

– Jeg er særdeles skuffet over at landsstyret i Norges Fiskarlag har gått inn for en strukturkvoteordning i sjarkflåten under 11 meter. Dette sier styreleder i Nordland Fylkes Fiskarlag, Jan Fredriksen etter landsstyrets behandling av høringsnotatet fra Nærings- og fiskeridepartementet om "Sjarkflåtens rolle i et fremtidsrettet kvotesystem".

– Vedtaket i landsstyret er gjort mot klare frarådinger fra både Nordland Fylkes Fiskarlag og Fiskarlaget Nord som samlet har den desidert største andelen av sjarkflåten og det gjør landsstyrets vedtak særdeles tungt å svelge sier Jan Fredriksen, i en pressemelding.

Vil arbeide inn mot politikerne

Nå vil Nordland Fylkes Fiskarlag arbeide hardt for å få sitt syn gjennom til politikerne.

–  Så langt Nordland Fylkes Fiskarlag kjenner til så skal denne saken bringes inn for Stortinget for endelig avgjørelse. I så fall vil Nordland Fylkes Fiskarlag fortsatt arbeide med å få sitt syn gjennom.  Det vil bli arbeidet aktivt inn mot stortingspolitikerne for å få Stortinget til å avvise et evt. forslag fra Nærings- og fiskeridepartementet om struktur i denne delen av flåten sier Fredriksen i pressemeldingen.

Mye frustrasjon

Jan Fredriksen legger til at han etter landsstyrets vedtak har mottatt mange henvendelser fra frustrerte medlemmer der mange av disse er ganske unge.

– Det er tydelig at medlemmene våre er frustrerte over Norges Fiskarlags holdning til saken og det betyr i klartekst at medlemmene våre truer med å melde seg ut dersom vedtaket fra landsstyret blir stående sier Jan Fredriksen. For egen del legger han til at det er tungt å være tillitsmann når man ikke får gehør for synet sitt.   Nordland Fylkes Fiskarlag har lagt mye arbeid i denne saken og lokale Fiskarlag har sendt høringssvar der et meget klart flertall uttrykker at de ikke ønsker struktur i denne delen av flåten. Derfor er frustrasjonen svært høy nå avslutter styreleder i Nordland Fylkes Fiskarlag, Jan Fredriksen.