Kjørte i narkorus – fengsel i tre år og lappløs til evig tid

En mann er i Vesterålen tingrett dømt til fengsel i tre for kjøring i narkotikarus. Han er i tillegg fradømt retten til å føre motorvogn i tre år.
Nyheter

En mann i 20-årene sto i Vesterålen tingrett tidligere i mai tiltalt for flere brudd på vegtrafikkloven og straffeloven.

I 2017 ble han pågrepet for å ha oppbevart 180 gram hasj og cirka 640 gram amfetamin. Amfetaminet ble funnet i en leiebil siktede disponerte. Hasjen ble funnet på hans hotellrom. I tillegg ble 960 gram hasj funnet i en kamerats bopel.

Mannen sto også tiltalt for flere brudd på vegtrafikkloven. Ved fire forskjellige datoer i 2017 ble han stoppet av politiet. Blodprøver viste at han kjørte motorvogn til tross for at han var påvirket av flere narkotiske stoffer.

Ved alle tilfellene, hadde den tiltalte ikke gyldig førerkort for å føre motorvogn.

På bakgrunn av dette var han også tiltalt for brudd på legemiddelloven.

Streng straff

I retten tilsto mannen uforbeholdent.

Retten anså tiltalen som alvorlig. Retten anså det som bevist at mannen var i besittelse av narkotikaen med den hensikt å selge den videre.

Tidligere rettspraksis har ført til fengselsstraff på mellom to og tre år.

I dommen kommer det frem at mannen er dømt til fengsel i tre år, med fradrag på tre dager på grunn av varetektsfengsling. Mannen ble også fradømt retten å føre motorvogn for resten av sitt liv.

Ved domsavsigelsen erklærte domfelte, at han tok betenkningstid med tanke på en eventuell anke.