Ble formelt innsatt som sjef for Kystvakten

Onsdag ble Ottar Haugen innsatt som sjef Kystvakten i en seremoni på Sjøforsvarets kystvaktstasjon, Sortland (SKYS).
Nyheter

– Jeg har vært konstituert sjef i et år, så det er noe spesielt med å få overført kommandoen nå. Medarbeiderne kommer ikke til å merke noen stor forskjell, siden de fleste endringene nok allerede gjort siden jeg har vært i stillingen siden august, sier Haugen til VOL.

Lang erfaring

Ottar Haugen ble i statsråd 27. april utnevnt til flaggkommandør i Sjøforsvaret som sjef Kystvakten.

Haugen har over 26 års erfaring fra Kystvakten, og heiste kommando på sitt første kystvaktskip, KV Nordkapp, i 1994. Det siste året har Haugen fungert i stillingen som sjef Kystvakten.


 

Skal levere i lag

For den nye sjefen er oppdraget til Kystvakten prioritert, hvor tverretatlig samarbeid er avgjørende.

– Det aller viktigste for meg er at den daglige tjenesten går som den skal. Sammen med våre samarbeidspartnere skal vi hele tiden være bevisst på at vi leverer nok og riktig ifølge de rettigheter og forpliktelser vi har som kyststat, sier sjef Kystvakten, flaggkommandør Ottar Haugen i en pressemelding.

Nybygg

Ifølge den nyinnsatte sjefen, har Kystvakten mange planer og prosjekter på gang i tiden fremover.

– Vi har behov for å få på plass nybygget som har vært oppe til diskusjon siden 2012, og vi satser på å kunne starte dette arbeidet etter nyttår. I dag leier vi kontorplasser i havna, utenfor basen.  Vi har åtte skip som opererer over havområder på størrelse med Middelhavet. Vi skal satse på nye, moderne fartøyer med tidstilpassende kapasiteter. Sammen med våre tre nye fartøyer som skal erstatte Nordkapp-klassen, vil de bedre vår evne til å være til stede der vi bør være. Detaljplanleggingen av de tre nye fartøyene, som vil komme i perioden 2022-2024, blir en viktig sak i nær fremtid. Målet er å signere kontrakten før ferien, utdyper han overfor VOL.

Underlagt Sjøforsvaret

Sjef for Kystvakten er direkte underlagt sjef Sjøforsvaret og er ansvarlig for styrkeproduksjon av Kystvakten. Sjef Kystvakten skal planlegge og gjennomføre alle kystvaktoperasjoner og lede Kystvakten iht. Lov og Instruks om Kystvakten, og Direktiv for utøvelsen av Kystvakttjenesten.