Hun blir prosjektleder for kystsoneplanlegging i Vesterålen

Veronica Gabrielsen skal lede arbeidet med å lage en felles kystsoneplan for Vesterålen. Hun starter opp i jobben i begynnelsen av oktober.
Nyheter

«Dette er et stort og viktig prosjekt som alle kommunene i Vesterålen står bak, og skal bidra inn i», sier sekretariatsleder i Vesterålen regionråd, Bianca Maria Johansen i en pressemelding. 

«Da er det viktig å ha en ryddig og engasjert prosjektleder. Derfor er vi svært glad for å ha fått Veronica med på laget», legger hun til i pressemeldingen.

Veronica Gabrielsen er utdannet innen fiskeri og havbruk ved Universitet i Tromsø, og kommer fra jobb i Biomar på Myre. Fra oktober blir hun å finne i Vesterålen regionråds kontorer i Rådhusgt. 11 på Sortland.