Vesterålsmann dømt for ni av 15 lovbrudd

Vesterålsmannen var totalt tiltalt for 15 lovbrudd - men ble frikjent for seks av dem. Lovbruddene spente seg fra rusrelaterte overtredelser til vold og trusler.

Dommen falt i Vesterålen tingrett i forrige uke.  Foto: Arkivfoto

Nyheter

En mann i 20-årene sto i Vesterålen tingrett tiltalt for femten forskjellige lovbrudd.

Lovbruddene han var tiltalt for var som følger:

  • Å ha ført motorvogn da han var påvirket av berusende eller bedøvende midler etter at han ble stoppet i november 2017 til tross for at han skal ha vært påvirket av amfetamin og metamfetemin.
  • For å ha avfyrt et våpen på et offentlig sted etter at han avfyrte et våpen på Melbu i 2017.
  • For å ha kjørt i 68 kilometer i timen i ei 60-sone på samme tidspunkt som han ble tatt for å kjøre i rus.
  • For å ha kjørt bil uten å ha gyldig førerkort (ved tre tilfeller).
  • For å ha øvet vold mot en annen person ved to tilfeller. Det ene mot ei kvinne da han i desember 2017 dro ei kvinne ut av en bil og slengte henne/tok kvelertak på henne. I det andre tilfellet, samme dag, skal han ifølge tiltalen ha slått/dyttet og/eller sparket og/eller skallet en kvinne i ansiktet og/eller kroppen, og/eller ha tatt flere kvelertak på henne.
  • For å ha kjørt en bil flere ganger inn i en annen bil bevisst, samt å ha begått hærverk mot en bolig i Hadsel.
  • For å ved totalt tre anledninger ha truet i alt fem forskjellige personer med at han skulle «ta dem» eller «drepe dem», noe som framkalte alvorlig frykt.
  • For å ha brutt besøksforbud gjennom å kontakte en av de fornærmede på Instagram
  • For å ha brukt eller vært i besittelse av ulovlige rusmidler ved to anledninger.

Både dømt og frikjent

Aktor la ned påstand om at tiltalte skulle dømmes til 90 dagers fengsel og en bot på 10.000 kroner. Forsvarer la ned påstand om at tiltalte skulle frifinnes for de punktene han ikke erkjente straffeskyld for.

Domskjennelsen er et 15 sider langt dokument, der retten går inn på hvert enkelt av tilfellene og hvorvidt de mener de er bevist. Konklusjonen ble at et av voldstilfellene ikke er bevist (i det andre tilfellet fikk den fornærmede tydelige blåmerker og retten mente det hevet over enhver tvil at det var tiltaltes verk), at en av truslene ikke kunne bevises godt nok, og at det heller ikke var bevist at tiltalte bevisst kjørte på en annen bil flere ganger. Retten mente skadene på den fornærmedes bil var for overfladiske til at dette var sannsynlig.


Dømt for å ha kjørt med promille, uten førerkort

En vesteråling i 20-årene må i fengsel etter at han kjørte i ruspåvirket tilstand.

 

Mannen ble frikjent for å ha ført motorvogn uten å ha gyldig førerkort. Dette grunnet de ikke fant det bevist over enhver tvil at tiltalte faktisk hadde kjørt bil uten gyldig førerkort.

Mannen ble også frikjent for å i ord og handling ha truet en annen person med å utføre en straffbar handling. Han var tiltalt for tre tilfeller av dette. Han ble dømt for to tilfeller av trusler, men i ett av tilfellene fant ikke retten det bevist over enhver tvil at slike trusler hadde funnet sted.

Dommen

Totalt ble vedkommende dømt for ni forhold, og dommen blir på 45 dager fengsel - med 15 dager utsatt soning, mens 30 må fullbyrdes. Den dømte må også betale bot på 12.000 kroner, eller sone 15 dager i fengsel. Den dømte mista også retten til å kjøre bil i seks måneder, og må betale rettens kostnader på 2000 kroner.

Han ble dømt for to forhold av trusler, avfyring av våpen, farts- og førerkortovertredelser, en voldsepisode, hærverk mot bolig og inntak av rusmidler, samt for å ha brutt et besøksforbud.


20-åring fra Oslo tiltalt for voldtekt i Vesterålen

En 20-åring er ved Vesterålen tingrett tiltalt for en voldtekt som skal ha skjedd i en vesterålskommune i 2017 - på dette tidspunktet var den tiltalte såvidt fylt 19 år.

 

Den dømte skal ha vært påvirket av rusmidler mens flere av de aktuelle hendelsene fant sted.