Arrangerer forsvarsdebatt på Andenes

Sliter med å få svar fra H, Frp og Ap

Fredag 23. juni arrangerer Bevar Andøya flystasjon forsvarsdebatt på Andenes. – Vi sliter med å få svar om Høyre, Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet vil delta, sier Kristian Leerstang Sørensen.

DEBATT Her overleverer Kristian Leerstang Sørensen underskrifter for Andøya flystasjon til Arbeiderpartiets Anniken Huitfeldt. Nå vil Bevar Andøya flystasjon arrangere en forsvarspolitisk debatt på Andenes i juni. Men man sliter med å få svar fra Høyre, Frp og Huitfeldt i Ap om de vil delta i debatten.  Foto: Margit Selsjord

Andøy

Det var Bladet Vesterålen som først omtalte debatten som skjer i forbindelse med 60-årsjubileet til Andøya flystasjon.

– Vi ønsker å sette fokuset på Forsvaret i nord. Det er valgår og vi ønsker å få de ansvarlige politikerne til Andøya. Det blir en generell debatt, og ikke en ren debatt om Andøya flystasjon. Tidspunktet er gunstig med tanke på jubileet og at det kommer masse folk hit, sier Leerstang Sørensen.

Slagsvold Vedum kommer

Det som er klart er at Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum kommer til debatten. Det samme gjør nestleder Dagrun Eriksen i Kristelig Folkeparti.


Slagsvold Vedum til forsvarsdebatt

– Greit å planlegge i god tid

– Det er greit å planlegge i god tid. Jeg tror de fleste partiene nå vet hva de skal gjøre i juni, sier Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum.

 

– Venstre jobber med å få Trine Skei Grande til møtet og SV stiller med Torgeir Knag Fylkesnes, sier Leerstang Sørensen.

De partiene som ville bevare Andøya flystasjon har dermed vist interesse for å stille til debatten. Høyre, Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet har tyngre for det.

– Jeg har ikke fått svar fra Arbeiderpartiet. De har unnlatt å svare på alle henvendelser. Det er også vanskelig med Høyre. De har heller ikke kommet med noe ordentlig svar. Frps Christian Tybring Gjedde har problemer med å bekrefte deltakelse så langt frem i tid, sier Leerstang Sørensen.

Han håper at de tre partiene blir med på debatten.

– Det har ikke vært mye velvilje til å svare, men jeg håper de snur og ser på dette som en mulighet. Det er som sagt valgår i år, sier Leerstang Sørensen.

– Tar det med arrangøren

Eivind Vad Petersson i Arbeiderpartiet mener det ikke stemmer at de ikke har svart.

– Vi har takket for invitasjonen. Det er nesten et halvt år til arrangementet. Avklaring av deltakelse kommer vi tilbake til. Den dialogen fører vi med arrangørene, skriver han i en SMS.

Vil ha med eksperter

Leerstang Sørensen sier at de også ønsker å ha med debattdeltakere utenfor det politiske miljøet.

– Vi jobber videre med debattpanelet og vil ha med eksperter på forsvar og nordområdene. Det kommer vi tilbake til, sier Leerstang Sørensen.

– Håper på fullt hus

Han sier at Bevar Andøya flystasjon har leid Idrettshallen på Andenes til debatten.

– Vi snakker med ledelsen ved Andøya flystasjon slik at debatten ikke skal kollidere med noe av jubileumsrrangementet. Vi ønsker at så mange som mulig skal få med seg debatten og håper på fullt hus, sier Leerstang Sørensen.