Krever erstatning fra Statens vegvesen

Stort veihull skadet flere biler

– Da jeg kom til Kleivodden så smalt det til i bilen, skriver en andværing i en epost til Statens vegvesen. Nå krever han erstatning for bilskader på grunn av et stort hull i vegen.

SKADER Flere bilførere i Andøy krever erstatning fra Statens vegvesen etter et hardt møte med et stort hull i veibanen mellom Andenes og Bleik i november i fjor. 

Andøy

Han er ikke den eneste som nå krever erstatning fra Statens vegvesen etter å ha fått skade på bilen i store veihull på fylkesvei 976 mellom Andenes og Bleik. Flere av skadene skal ha skjedd fredag 25. november i fjor.

I eposten skriver bilisten at han med en gang merket at noe var galt med bilen og fikk «haltet» seg gjennom Bleikstunnelen og stanset på avkjøringen rett etter.

Flere biler

– Der var det en annen bil som stod parkert og holdt på å skifte hjul etter å ha vært i samme hull som meg, skriver bilføreren.

Han registrerte at venstre fremhjul var flatt. Dagen etter viste en grundigere undersøkelse av det var to store flenger i hjulet og hakk i begge felgene på venstre side av bilen.

En annen bilist skriver i sin epost at han fikk skader på to hjul og to felger.

– På få dager er det seks biler til sammen som har punktert i samme hull, skriver bilisten.

Foreløpig er det tre bilførere som har krevd erstatning fra Statens vegvesen.

Varslet

– Jeg varslet dere via 175 lørdag 26. november om statusen på vegen (hullet ble reparert den dagen), skriver bilføreren.

Viser til entreprenøren

Statens vegvesen erkjenner imidlertid ikke erstatningsansvar.

– I utgangspunktet stiller vegmyndighetene vegnettet til trafikantenes disposisjon slik de til enhver tid foreligger, uten å påta seg noen garanti mot mulige uhell eller skader. Som vegeier/oppdragsgiver har Statens vegvesen et begrenset ansvar for skader som følge av vegens tilstand, heter det i svaret.

Bø-firma må vurdere krav

Vegvesenet har i stedet oversendt kravet til Ottar Bergersen & Sønner AS som har ansvaret for vegvedlikeholdet i Vesterålen.

– Ettersom kravet synes å være knyttet til utførelsen av drifts- og vedlikeholdsoppgaver innenfor driftskontraktområdet for Ottar Bergersen og Sønner AS, oversendes saken til dere for behandling, skriver Statens vegvesen i et brev til selskapet.