Fyrte av siste salven på Bjarkøyforbindelsen

Mandag formiddag gikk den siste salven på 252 kg av på Bjarkøyforbindelsen.

Rengjøringshjelpen Siv Fallmyr Jensen fikk avfyre den aller siste salven på Bjarkøyforbindelsen, her med adm.dir. Frode Nilsen etter at salven er avfyrt.  Foto: Privat

Det var stor stemning hos LSN-gjengen etter at gjennomslaget av tunelle var i boks.  Foto: LNS

Andøy

Dermed er en ny milepæl nådd for LNS, siden det var gjennomslag på den første undersjøiske tunnelen i selskapets historie.  Når tunnelen etter hvert står ferdig ved årsskiftet 2018/19, blir det fergeforbindelse over til både Sandsøy og Bjarkøy, skriver LNS i en pressemelding.

Hovedentreprenør

LNS har vært hovedentreprenør på tunnelen, veiene og sjøfyllingene over Sandsøysundet. Det er LNS Saga som har laget fyllingene over Sandsøysundet, mens sveitsiske Implenia med underentreprenør ONOS skal bygge bruene. 

Anleggskontoret til LNS ligger på Grytøya og inkluderer anleggsrigg med kontorer og boligrigg, verksted med vedlikehold og reparasjon. I tillegg er der et eget bygg som huser sprengstoffet. Det er mye som gjenstår før tunnelen er ferdig, men om en ukes tid kan anleggsarbeiderne kjøre gjennom med maskinene de trenger på andre siden og dermed går de involverte inn i en ny fase i prosjektet.

Stadig pågående prosjekt

Kvernsundtunnelen skal være ferdig høsten 2018, men i dag er det altså gjennomslag. Snart starter også arbeidet med bruforbindelsen til Sandsøy.

Prosjektets hovedmålsetting er å knytte øyene Bjarkøy, Sandsøy og Grytøy sammen, og dermed tettere til regionsenteret Harstad. I 2013 ble Bjarkøy kommune slått sammen med Harstad kommune, og forbindelsen skal blant annet bidra til å lette driften av den nye Harstad kommune.

Bjarkøyforbindelsene består av:

  • Undersjøisk tunnel mellom Grytøy–Bjarkøy (3250 m).
  • Sjøfylling/bru mellom Grytøy–Sandsøy (900 meter sjøfylling, 300 meter hovedbru, samt tre lavbruer på 44, 66 og 66 meter).
  • Ny vei på Grytøy (2000 m).
  • Ny vei på Sandsøy (400 m).
  • Ny vei på Bjarkøy (200 m).