Skiftende vintervær

– Steintøft for veiene

Hull i veibanen har ført til skader på flere biler i regionen. – Værforholdene er steintøffe for veinettet, sier Geir Jørgensen i Statens vegvesen.

STEINTØFT – Den vinteren vi har hatt til nå er steintøff for veinettet, sier Geir Jørgensen i Statens vegvesen. 

STEINTØFT Geir Jørgensen i Statens vegvesen sier at vinteren så langt har vært tøff for veinettet.  Foto: priv

Andøy

I november fikk flere biler skader på hjul og felger på grunn av et stort hull i veibanen på veien mellom Andenes og Bleik. Tre bilister har sendt krav om erstatning til Statens vegvesen.

E10 og Øksnes

I forrige uke var det flere bilister som fikk samme typer skader på grunn av veihull på E10 mellom Lødingen og Tjeldsundbrua. Også fra Øksnes kom det rapport om hjulskader på grunn av veihull.

Jørgensen sier at Statens vegvesen ikke ønsker at det skal være slik, men at skiftende værforhold gjør det vanskelig.

Kaldt, mildt og nedbør

– Vi er vel inne i den fjerde teleløsningen i vinter. Den ene dagen er det minus 10 grader, den neste er det pluss 10. I tillegg har det vært mye nedbør. Dette er steintøft for veinettet, sier Jørgensen.

– Vi har som mål at veiene skal være gode, men det er ikke alltid det lar seg gjøre, legger han til.

Tre timer

I Andøy er det for eksempel kommet dobbelt så mye nedbør i januar enn det som er normalt. Jørgensen sier at dette skaper problemer.

– Med skifte mellom frost og mildvær, og mye nedbør kan det føre til at veigrunnen gir etter og det kan oppstå hull. Vi gir beskjed til entreprenørene som står for vedlikholdet når vi blir kjent med slike hull, og da har de tre timer på gjøre noe med det, sier Jørgensen.

Erstatning

Og det vil ofte være entreprenøren som er erstatningsansvarlig dersom vei banen gjør at det oppstår skader på bilene.

– I utgangspunktet stiller vegmyndighetene vegnettet til trafikantenes disposisjon slik de til enhver tid foreligger, uten å påta seg noen garanti mot mulige uhell eller skader, heter det i brevet som bilførerne på Andøya har fått.

Dersom entreprenøren har opptrådt uaktsomt i sitt vedlikeholdsarbeid, kan imidlertid bileierne få erstatning.