Har sendt brev til forsvarsministeren

Gahr Støre spør om kompetanseflukt

Ap-leder Jonas Gahr Støre vil vite hva forsvarsminister Ine Eriksen Søreide vil gjøre for å hindre kompetanseflukt fra Andøya flystasjon.

KOMPETANSEFLUK Ap-leder Jonas Gahr Støre vil vite hva forsvarsministeren gjør for å hindre kompetanseflukt fra Andøya flystasjon.  Foto: Jørn Aune

Andøy

Støre besøkte Andøya sist fredag, og i brevet viser han til gode møter.

– Der hadde jeg gode og konstruktive møter med blant annet folkevalgte i Andøy kommune, tillitsvalgte på flystasjonen og representanter for Andøya Space Center, skriver Gahr Støre i brevet.


Gahr Støre avviser omkamp om Andøya flystasjon

– Om vi kommer i regjering med Senterpartiet, blir det vår oppgave å gjennomføre langtidsplanen for Forsvaret, sier Jonas Gahr Støre (Ap).

 

Beslutningsgrunnlag

Han tar også opp de spørsmålene som er reist fra både tillitsvalgte og befolkningen i Andøy knyttet til grunnlaget for å legge ned flystasjonen.

– Langtidsplanens troverdighet avhenger av at det gis fyllestgjørende svar på de spørsmålene som reises, skriver Gahr Støre.

Han skriver videre at han legger til grunn at regjeringen følger opp Stortingets føringer om en ekstraordinær statlig innsats for omstilling av Andøy-samfunnet.

Kompetanseflukt

Det Gahr Støre ber statsråden svare på, er kompetanseflukt fra Andøya flystasjon. Han viser til at han under besøket fikk vite at et titalls ansatte ved flystasjonen nå har søkt sivile jobber.


– MPA-miljøet bør forbli på Andøya

Personellet på 133-luftving ved Andøya flystasjon er best i verden på ubåtjakt. Flytting og nedleggelse kan gi kompetanseflukt, advarer tillitsvalgte.

 

– Fra tillitsvalgthold på Andøya flystasjon ble det også tatt opp bekymring for at Andøyas fagmiljø for maritim overvåkning vil oppleve kompetanseflukt i overgangen til nye overvåkningsfly på Evenes. Hvilke tiltak vil forsvarsministeren sette i verk for å sørge for at den unike kompetansen i Andøya-miljøet ikke går tapt når nye maritime overvåkningsfly etter planen fases inn på Evenes, spør Gahr Støre.