Ellingsen om omstillingsmøte:

– Andøy er godt i gang

– Andøy er godt i gang med omstillingssøknaden, sier statssekretær Grete Ellingsen.

OMSTILLING Statssekretær Grete Ellingsenog fylkesrådleder Tomas Norvoll ble de fremste deltakerne i omstillingsmøtet på Andenes mandag da flyet til statsråd Jan Tore Sanner ikke klarte å lande. – Andøy er godt i gang med omstillingssøknaden, sier Ellingsen.  Foto: Jørn Aune

Andøy

Ellingsen (H), som er statssekretær i kommunal- og moderniseringsdepartementet, var den eneste av regjeringspolitikerne som var til stede i det planlagte omstillingsmøtet på Andenes mandag.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner, samt to andre statssekretærer skulle ha deltatt i møtet, men Widerøe klarte ikke å lande i vinden på Andenes.

– Beklagelig

– Det var beklagelig og synd at flyet ikke kom ned. De gjorde tre forsøk, før flyet gikk tilbake til Bodø. Der forsøkte Sanner å komme seg til Andøya via Skagen, men det flyet var fullt, sier Ellingsen, som hadde med seg fra departementets embetsverk i det noe amputerte møtet.

– Andøy er godt i gang med forberedelsene til sin omstillingssøknad. Vi fikk orientering om hvordan kommunen jobber og hva man ser for seg framover, sier Ellingsen.

– Flere ledd

Hun sier at omstillingsarbeidet skjer i flere ledd.

– Det er kommunen som vet hva slags muligheter og behov man har. I tillegg har Nordland fylkeskommune et ansvar. I det statlige leddet er det nå satt ned en interdepartemental gruppe som skal samordne den statlige innsatsen, sier Ellingsen.

Andøy kommune skal i løpet av april legge frem en omstillingssøknad for kommunal- og moderniseringsdepartementet.

– Så vil regjeringen legge frem et forslag som skal behandles i revidert nasjonalbudsjett, sier Ellingsen.