Undertegnet kontrakt

Kjøper fem overvåkingsfly

Forsvaret undertegnet onsdag kontrakt med amerikanske myndigheter om anskaffelse av fem P-8A Poseidon maritime patruljefly.

KONTRAKT Norge har nå undertegnet en kontrakt med amerikanske myndigheter om kjøp av fem overvåkingsflyav typen Boeing P8 Poseidon. Kjøpet har en kostnadsramme på 10 milliarder kroner. Her lander et fly av samme typen på Andenes.  Foto: Jørn Aune

Andøy

Kostnadsrammen er på rundt ti milliarder kroner. Det første flyet lander på norsk jord i 2022 og alle flyene vil være på plass innen utgangen av det året.

– Ved siden av selve flyene, vil anskaffelsen også omfatte moderne sensorer, overvåkings- og støttesystemer og nye antiubåtvåpen. P-8A Poseidon kan dekke store havområder på kort tid og oppholde seg lenge i et operasjonsområde, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H).

Ubåtjeger

Flyene kan samle informasjon, oppdage, identifisere, følge og om nødvendig ramme mål under vann.

– P-8A Poseidon er en formidabel plattform for overvåking av våre havområder, og vil gi både norske og allierte sivile og militære myndigheter et godt grunnlag for beslutninger, sier Eriksen Søreide.

Evenes

Etter Stortingets vedtak i november i fjor, skal de nye flyene stasjoneres på Evenes som erstatning for dagens P3 Orion-fly. Andøya flystasjon skal deretter legges ned.