Marit Arnstad spurte om Andøya flystasjon:

3,5 eller 4,2: Intet svar fra Eriksen Søreide

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide kunne ikke svare på om oppbyggingen på Evenes vil koste 3,5 eller 4,2 milliarder kroner. – Det er ikke noe som tyder på at beregningene i langtidsplanen ikke gjelder, var alt hun svarte.

SPØRSMÅL Sp Marit Arnstad spurte onsdag forsvarsminister Ine Eriksen Søreide om hva som er riktig tall når det gjelder oppbyggingen på Evenes. – Statsråden må gjerne svare på spørsmålet, var den syrlige kommentaren ga etter Eriksen Søreides svar.  Foto: Fra Stortingets nett-tv

Andøy

Eriksen Søreide fikk spørsmål fra Senterpartiets Marit Arnstad om hva oppbyggingen av Evenes som enebase for Luftforsvaret i nord vil koste.

Arnstad viste til en uttalelse som Ann Kristin Salbuvik i Forsvarsdepartementet 21. april i år.

– LTP har 3,5 milliarder i seg. Så tilkommer det merkostnader til inventar og fornyelsestiltak. Forsvarsbygg opererer derfor med 4,2 milliarder, sa Salbuvik.

– Hva slags tall er rett?

Arnstad tok derfor opp denne forskjellen i Stortingets spørretime onsdag.

– Kan statsråden klargjøre hva som er rett? Er det totale investeringsbehovet 3,5 eller 4,2 milliarder kroner, spurte Arnstad.

– Det er ingen ting nytt i tallmaterialet som tilsier at det skal bli vesentlig annerledes enn det som ligger i langtidsplanen, sa Eriksen Søreide.

– Statsråden må gjerne gjøre et forsøk på å svare på spørsmålet. Kan statsråden si hvilket tall som er riktig og vil statsråden komme tilbake til Stortinget med oppdaterte kostnadsestimater i revidert nasjonal budsjett? spurte Arnstad.

– I de beregningene som foreligger er det ingen ting som tyder på at det vi la til grunn i langtidsplanen er endret. Derfor er det heller ingen grunn til noen gjennomgang i forbindelse med revidert, sa Eriksen Søreide.

Vedum fikk heller ikke svar

– Vi merker oss at statsråden ikke bruker tall. Det er noe man gjør når man har dårlige tall å komme med. Kan statsråden garantere at tallet på 3,5 milliarder kroner er det rette, spurte Sps Trygve Slagsvold Vedum.

Han fikk ikke noe annet svar enn det partikollega Arnstad fikk.

Pause

Venstres André N. Skjelstad spurte om usikkerheten rundt tallene ikke burde føre til at man tar en pust i bakken når det gjelder Andøya.

– Med så stor usikkerhet, hadde det da vært naturlig å utsette prosessen rundt Andøya, spurte Skjelstad.

– Det er ikke noe i tallmaterialet som tyder på at det er endringer i tallmaterialet og det ligger heller ikke an til store overskridelser, svarte Eriksen Søreide.

– Goddag mann økseskaft

Det fikk SVs Torgeir Knag Fylkesnes til å komme med et hjertesukk.

– Det her var jo en goddag mann økseskaft opplevelse om Andøya. Vet Andøyposten mer om kostnadene knyttet til Andøya enn det forsvarsministeren vet, sa Knag Fylkesnes.

– Dette er ingen goddag mann økseskaftsak. Jeg har fått det samme spørsmålet fire ganger og har svart det samme fire ganger. At representanten ikke liker svaret er noe helt annet, sa Eriksen Søreide.