- Kampen er ikke over

Forsvarsdebatten på Andenes ble som ventet het. Mens Høyres Hårek Elvenes fikk buing og hånlig latter, fikk Senterpartiets Trygve Slagsvold Vedum jubel under det som var en god debatt.

Solsvik talte godt under debatten.  Foto: Espen Mowinckel Pettersson

Fraforsvarsdebatten på Andenes.  Foto: Espen Mowinckel Pettersson

Flere hundre møtte opp.  Foto: Espen Mowinckel Pettersson

Andøy

Senterpartiets partileder Trygve Slagsvold Vedum deltok i debatten, mens tidligere forsvarsminister Espen Barth Eide stilte for Arbeiderpartiet. Hårek Elvenes representerte Høyre. Ellers var alle partier i Stortinget representert.

Debatten, som også ble streamet på VOL i samarbeid med NRK, startet med et foredrag av Robert Mood, som er tidligere generalinspektør for Hæren.

Robert Mood, som er tidligere generalinspektør for Hæren under forsvarsdebatten:

- Jeg ser ingen grunn til å flytte basen

Robert Mood fikk applaus under sitt foredrag under forsvarsdebatten på Andenes i ettermiddag.

Hårek fikk tyn

Hårek Elvenes fra Høyre startet debatten med en to minutter lang apell.

- Jeg har stor forståelse for den sorg og skuffelse om beslutningen. Det er som vesteråling en rar følelse å sitte her og delta i debatten. Andenes og flybasen en viktig del av identiteten til hele Vesterålen. Nedbyggingen av Forsvaret snudd til gjenoppbygging, men det vil ta tid, sa han og fikk - - følge av Kjell-Børge Freiberg, som sa mye av det samme.

- Da Andenes-vedtaket ble tatt, var en svart dag for meg også. Jeg skal være vaktbikkja for å passe på at alt går rett for seg. Jeg vil gi skryt til engasjementet. Deres engasjement har ført til at flere er opptatt av Forsvaret i dag enn for bare kort tid siden.

Espen Barth Eide, Arbeiderpartiet fulgte opp.

- Vi lever i en betydelig mer sikkerhetspolitisk situasjon nå i dag. Derfor er det et stort ansvar å bruke nok penger. Jeg har vært i det øverste ansvaret for to langtidsplaner. I begge omganger mente vi det var riktig å videreføre miljøet her. Når vi kommer til en beslutning om ny kapasitet (Overgang fra P3/4 til P8) måtte man se på det igjen. Med tanke på flyttingen til Evenes så mener vi at vi fortsatt står inne for beslutningen, men det er fortsatt noen spørsmål igjen som en må få svar på.

Han mente videre det er viktig å jobbe for omstillingen i Andøy.

- Det er en fantastisk kapasitet her på Andenes. Om beslutningen blir stående, er det et stort ansvar for storsamfunnet å investere i de mulighetene som ligger her. Jeg mener det vil være noe militær aktivitet på Andøya i årene som kommer også.

- Miljøaspekt

Toine Sannes fra Miljøpartiet de grønne var også klar på at hennes parti, med sin ene representant på Stortinget, hadde stemt imot langtidsplanen. Hun fokuserte ikke uventet på miljøaspekter.

- Evenes i dag er godkjent for å slippe ut 30 tonn med avisningsveske. Her på Andenes er man godkjent 400 tonn avisningsveske. Her renner det også ut i havet og filtreres ned i sanden. Det er også et viktig moment som sammen med tallene, som vi mener ikke stemmer, gjør at Evenes ikke er et bedre alternativ.

- Gratulerer

Torgeir Knag Fylkenes fra SV gratulerte med engasjementet.

- Jeg må gratulerer med det å få til dette. Hele landet ser i dag på Andøya. Gratulerer med dagen, sa han til stor applaus fra salen før også han fokuserte på tallene.

- En flytter uten å vite kostnader og konsekvenser. Vi vet at når Forsvaret flytter, koster det ofte tre-fire ganger mer enn det PWC klarer å regne ut, sa han, igjen til rungende jubel og applaus.

Dagrunn Eriksen fra Kristelig Folkeparti presenterte seg som en nordlending med talefeil, til stor latter fra salen. Også hun takket folket for engasjementet.

- Jeg vil takke Andøyas befolkning. For jeg opplever ikke dere står kun og forsvarer deres arbeidsplasser, men noe langt større og viktigere enn det, nemlig forsvaret som helhet.

- Andøya best

Trygve Slagsvold Vedum ble kanskje kveldens mest populære politiker.

- Det er ingen tvil om at Andøya er den beste basen operativt for det norske luftforsvaret. Det klarer ikke Regjeringa å argumentere mot. Det er usikre kostnader. Så kjære venner, til høsten er det valg. Andenes skal ikke avvikles det skal utvikles, sa han til kveldens største og mest rungende applaus.

Også Olav Elvestuen fra Venstre var en populær mann i kveld.

- Det finnes ingen rasjonell grunn å flytte Andøya til Evenes. Robert Mood sier det er en kompleks og kaotisk verden. Vi er et lite, men viktig land. Vi må støtte opp under de politiske organisasjoner som er viktig for oss. Vi må være forberedt på at demokratiet i andre land og vårt land kan utfordres. Vår viktigste oppgave er å ta vare på vår egen befolknings sikkerhet.

En viktig symbiose

Så var det duket for at Jonni Solsvik også skulle være med på debatten.

- Symbiosen mellom befolkningen og basen er essensielt for forsvarsevnen til dette landet. Når vi i Andøy er opptatt at beslutningene skal gjøres korrekt, så er det respektløst å si det handler om distriktspolitikk. Dette samfunnet har ofret mye for at Forsvaret skal ha denne plassen i 60 år. Det som også er viktig er at uansett hva det er så skal regnestykkene være korrekte. Det har man ikke klart å vise.

Poengene med at flytting var feil, ble støttet av Torbjørn Bongo som er forbundsleder for offiserene i forsvaret.

- Man kan ikke ta risikoen å flytte. En kan ikke risikere å miste det som er bygd opp her. En vet ikke om en klarer å bygge opp det samme miljøet på Evenes.

- Kampen ikke over

Olav Elvestuen var klar på at kampen for Andøya ikke var over.

- Denne kampen er ikke over. For summene i langtidsplanen henger ikke sammen. Vi har ikke råd å kaste bort penger på en unødvendig flytting til Evenes. Det er store usikkerhetsmomenter med den flyttingen.

Hårek Elvenes prøvde så å forsvare planen.

- Om Venstre, Krf, SV og Venstre kunne vist til tall i budsjettene som fungerte, hadde det vært greit. Det klarte de ikke. De manglet 20 millioner på å videreføre Andøya i sine forslag.

- Ingen omkamp

Solsvik var klar på at man ikke kunne kalle det engasjementet fra befolkningen og parti som Sp, SV og Venstre som et rop om en omkamp.

- Om en ikke kvalitets sikrer regnestykket, så risikerer vi å gjennomføre tiltak på feil grunnlag. Uansett parti må vi tenke på det ansvaret. Dette er ikke omkamp. For om forutsetningene for flyttingen er feil, skal stortinget ha det tilbake. Det er det dette handler om, sa han.

Torgeir Knag Fylkenes spurte om hvorfor man ikke fikk en forklaring på tallene.

- En kom hit med et ønske for å få vite hva den EGENTLIGE grunnen til flyttingen. For det har blitt slått ned hver og en begrunnelse. Jeg tror foreløpig så er det fortsatt en skodde for meg. Det er ting som vi ikke får vite, sa han og fortsatte.

- Det ligger noen vurderinger på økonomi og noen på allierte hensyn. Elefanten i rommet er at det er noen hellige kyr som vektlegges mer enn noe annet. En skal ikke legge seg borti finansieringen på jagerfly F35 eller operasjoner i utlandet. På bakgrunn av dette er det tydelig at kampen om Andøya ikke er lokalpolitikk, men forsvarspolitikk.

- Lokale regnestykker

Hårek Elvenes gikk så inn på det han kalte «lokale regnestykker».

- Vi har ekstremt kvalifiserte folk som regner på tallene. Det går ikke an at de tar feil, sa han.

Slagsvold Vedum reagerte.

- Hårek elvenes snakket om lokale regnestykker. Regjeringens egne regnestykker har økt med 20 prosent siden før jul. Forsvarsbygg egne folk sitter med enda høyre tall. Det er så mange forskjellige tall. Derfor har vi bestilt egen ekstern gjennomgang.

- Er her om 20 år

Jonni Solsvik avsluttet så med følgende uttalelse.

- Om vi kan tro alle som sitter her på panelet at om det viser seg at tallgrunnlaget ikke stemmer, så vil man endre på vedtaket, så kan jeg med sikkerhet si at vi kommer til å ha base her på Andøya også om 20 år.