Skal inndrive havnemillioner fra Havfiskeselskapet

Andøy kommune har slitt med å få inn egenandeler fra private aktører på sine prosjekt i kommunale havner. Rådmann Kirsten Lehne Pedersen opplyste i formannskapet hvordan dette nå skal løses.

INNBETALINGER: Rådmann Kirsten Lehne Pedersen gjorde rede for statusen for innbetalinger av private aktørers egenandeler for havne- og kaiprosjekt i regi av Andøy kommune.  Foto: Mette-H. Berger Amundsen

Andøy

Andenes Havfiskeselskap er fakturert fire millioner kroner for et avsluttet kaiprosjekt fra 2009.

Prosjektet var en utvidelse av kaia ved selskapets beliggenhet, og Andøy kommune forskotterte i sin tid kostnadene for 10,5 millioner kroner. Havfiskeselskapet har i sin tid bekreftet at de vil gå inn i prosjektet med fire millioner kroner.

– Ikke relevant

Rådmann Kirsten Lehne Pedersen opplyste kommunestyret på Dverberg at Andøy kommune nå vil gå til inndrivelse av beløpet.

– Årsaken til at Havfiskeselskapet ikke har betalt sin andel av beløpet, har ingenting å gjøre med beløpets størrelse, men har sammenheng med at selskapet har gjort en kobling når det gjelder eiendomsforhold. Dette er ikke relevant for selskapets andel knyttet til havneprosjektet, forklarte Pedersen.

Andøyposten har tidligere skrevet at Havfiskeselskapet ønsker å få på plass formaliteter knyttet til en formell driftsavtale for kaia med Andøy havn KF.

Andenes vestre havn

En annen sak som har versert i det kommunale systemet en stund og  vært en gjenganger i rådmannens statusrapport for investeringsprosjekt er å komme til enighet med tre aktører om fordeling av næringslivets andel etter utdypingen av vestre havn.

Kommunens andel her kom på 20,6 millioner kroner, og formannskapet har forutsatt at de private næringsaktørene Hvalsafari AS, Andenes Båtservice AS og Jangaard Export som eier fiskebruket Framnes skal betale åtte millioner av dette.

– Fordelingen av næringslivets andel har vært en prosess over tid med møter og dialog mellom Andøy kommuen og aktørene. Nå er det enighet om totalitetene. Andøy kommune har nå sendt ut brev til aktørene med informasjon om at de vil bli fakturert sin andel av spleiselaget, opplyste rådmannen kommunestyret.

Kaiprosjekt Nordmela

Når det gjelder Andøy kommunes innkreving av JM Nilsens egenandel på Nordmela havn som ble ferdigstilt i 2012, håndteres den saken av økonomiavdelingen slik avtalen er inngått.

Bedriftens egenandel er på 2,5 millioner kroner, og den går sin gang ut fra nedbetalingsavtale som er redegjort for i lukket møte i formannskapet tidligere.