Den kanadiske ambassadøren kommer til Andøy:

Overværer oppskyting av studentrakett

Andøya Space Center får storfint besøk denne uka, når den Arthur Wilczynski, Kanadas ambassadør, kommer for å overvære oppskytingen av den 14. studentraketten fra Oksebåsen.

NYTTELAST: Kolbjørn Harald Blix ved Andøya Space Center. 

Andøy

Besøket av den kanadiske ambassadøren ved Andøya Space Center skjer torsdag 19. oktober i forbindelse med et 10-årig studentsatellittprogram mellom Norge og Canada, Canadian Norwegian Student Rocket & Exchange Program (CaNoRock).

Ambassadør Arthur Wilczynski kommer til Oksebåsen både for å delta på workshop, signering av en videre samarbeidsavtale og se på når det som er den 14. studentraketten skytes opp fra Andøy.

Nytt program med satellitter

Canadian Norwegian Student Rocket & Exchange Program (CaNoRock) startet i 2009 og pågår ennå. Og man ønsker å utvide det vellykkete samarbeidet.

– Den bilaterale samarbeidsgruppen med representanter fra Norge og Canada som stod bak CaNoRock som har vært et langsiktig studentprogram arbeider nå med å etablere et nytt program i CaNoRock-familien: CaNoSat. Dette vil komplettere rekrutteringsprogrammet CaNoRock, som gjennom sine årlige studentraketter har foregått siden 2009, opplyser Kolbjørn Blix ved Andøya Space Center i ei pressemelding.

Nesten 300 norske og kanadiske studenter har i løpet av årene deltatt i det norsk-kanadiske studentprogrammet. Senter for internasjonalisering av utdanning (SiU) i Oslo har finansiert programmet med 2 millioner kroner.

Med CaNoSat er det ikke bare raketter studentene skal lære om, men også satellitter.

– Med CaNoSat tenker vi fem satellitter, der man for hver bruker to år fra start til oppskyting, for vi bytter ut studentene med nye, sier Blix.

Rekrutteringen til satellittprogrammet kan komme fra den norsk- kanadiske rakettprogrammet og andre studentkilder.

Ny masterutdanning

CaNoSat-programmet inneholder også en ny Master-utdanning, hvor studentene etter to år der de har deltatt på byggingen av én satellitt opptjener 60 studiepoeng som deles ut av Universitetet i Oslo og University of Calgary i Canada.

Det norsk-kanadiske studentrakettprogrammet ble åpnet ved Andøya Space Center (ANC) i januar 2011 av den daværende kanadiske ambassadøren, John Hannaford.

– For en tid tilbake ble ANC kontaktet av den nåværende kanadiske ambassadøren, Arthur Wilczynski, som ønsker å være til stede under oppskytingen av CaNoRock 14, den fjortende studentraketten i programmet, skriver Blix.

– Vi i arbeidsgruppen for CaNoSat benytter derfor anledningen til å formalisere CaNoSat-samarbeidet med følgende institusjoner: University of Calgary, University of Alberta, University of Saskatchewan, University of Oslo, University of Bergen, University of Tromsø  The Arctic University of Norway (UiT), The Norwegian University of Science and Technology (NTNU), The University Centre in Svalbard (UNIS), Eidsvoll Electronics – EIDEL, Andøya Space Centre (ASC) og Norwegian Centre for Space-related Education (NAROM), skriver han om signeringen av avtalen som vil skje i Romskipet Aurora.

I forbindelse med workshopen som pågår i forkant av oppskytingen av studentraketten er det om lag 30 personer fra Norge og Canada som deltar.