Høring om Andøya på Stortinget i januar

16. januar blir det høring om Andøya flystasjon i Stortingets utenriks- og forsvarskomité.

Flere politikere ønsker nye vurderinger av kostnader og konsekvenser av å legge ned Andøya flystasjon.  Foto: Vidar Eliassen

Andøy

Høringen gjelder forslag om å gå gjennom kostnadene og konsekvensene av nedlegging av Andøya - dette forslaget er stilt som felles representantforslag fra åtte politikere fra henholdsvis Venstre, Senterpartiet, KrF og SV - og et forslag fra Ap om å gå gjennom kostnadene rundt Evenes på nytt.

Dette er forslag som ble fremma i Stortinget i november, og som over nyttår altså skal opp til komitébehandling. Komiteens behandling starter med en høring, hvor folk enten kan melde seg på selv eller bli invitert som høringsinstans.

Høringen finner sted på Stortingets komitéhus 16. januar kl. 13. For dem som selv vil bidra med høringsinnspill, er det påmelding innen 8. januar.