Styreleder Odd Roger Enoksen er i familie med flere i Samskap-styret:

– Ingen problem å være ryddig

Styreleder Odd Roger Enoksen «sliter» ikke bare med inhabilitet på vegne av sin egen familie. Mandag morgen ble han sendt på gangen i kraft av å være styreleder for Andfjord, som har søkt om 1.4 millioner kroner i omstillingsmidler.

Samskapstyret: Fra venstre Sveinung Ellingsen, Wanja Bordewich, Thomas Wold, Nikoline Spjelkavik, Camilla Illmoni, Lisbeth Berg-Hansen, Jonni Solsvik og Odd Roger Enoksen. Begge foto: mette-helene berger amundsen 

Andøy

I Andøy kommunes omstillingsorganisasjon Samskap er styreleder Odd Roger Enoksen i familie med styrerepresentant Nikoline Spjelkavik, som er hans kones kjødelige niese. Hennes vara er Tom Stenvoll, som er gift med Enoksens datter. Åse Mette Spjelkavik er vara for Lisbeth Berg-Hansen. Spjelkavik er søsteren til Enoksens kone. Som saksbehandler i Samskap jobber Tone Enoksen, som er søsteren til Enoksen.