– Synes at han gir en god begrunnelse for hvorfor det må være luftvern på Evenes

Stortingsrepresentant og medlem av Forsvars og Utenriksomiteen, Hårek Elvenes (H), er godt fornøyd med svarene fra Frank-Bakke Jensen.

Hårek Elvenes.  Foto: Pedersen, Terje

Andøy

– Jeg synes at Forsvarsministeren svarer godt for seg, sier Elvenes til VOL onsdag kveld.


– Kapasiteten for mottak av allierte styrker på Evenes vil opprettholdes på dagens nivå

Storingspolitiker Hårek Elvenes (H) har fått på to spørsmål fra Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen om henholdvis spørsmål om kapasitet på Evenes og de operative betraktningene som lå til grunn for valget av enebase.


– Gir god luftvernbegrunnelse

Når det gjelder spørsmålet om hvor vidt det vil være tilstrekkelig kapasitet til mottak av allierte forsterkninger på Evenes etter samlingen av kampfly og maritime overvåkingsfly, er politikeren fornøyd med svarene fra ministeren.

– Jeg synes at han gir en god begrunnelse for hvorfor det må være luftvern på Evenes. Det er et viktig mottaksområde for allierte forsterkninger i krigssituasjon. Han får også godt frem hvorfor flyplassen ikke bare må ha luftvern, men også området som sådan, sier han. Forsvarsministeren er konkret og argumenterer godt, sier Elvenes.

Mener Evenes-luftvern er nødvendig

Til de som derimot hevder at det ikke er behov for luftvern på Evenes, har Elvenes en klar melding.

– At behovet for luftvern er til stede, er hevet over all tvil, særlig i lys av de langtrekkende presisjonsmissilene som kan ramme oss. Å argumentere for at behovet ikke er til stede, er å frikoble seg enhver militær vurdering. Da tar man ikke de aktuelle truslene inn over seg, sier Elvenes.

–Interessant opplysning

I svaret om hvor vidt Bakke-Jensen kunne redegjøre for de operative betraktningene som er knyttet til betydningen av luftvern som ble lagt til grunn for valget av enebase på Evenes, festet Elvenes seg særlig ved en opplysning.

– Det er mulig jeg har hørt det før, men at det er 36 shelter som står tomme på Evenes i dag og som kan brukes som beskyttelse av fly, er interessant. Jeg synes generelt han svarer godt for seg når det gjelder alliert mottakskapasitet, sier han.

Elvenes har ingen foreløpige planer om å be om mer utfyllende svar fra Forsvarsministeren.

– Nei, foreløpig er det ikke grunn til å stille flere spørsmål. Men flere spørsmål skal heller ikke utelukkes fra min side, slår Hårek Elvenes fast.