Vil bruke Kiilgården-penger til kulturhus

Formannskapet i Andøy vil bruke et eventuelt overskudd fra salg av Kiilgården til et kulturhus på Andenes.

KULTURHUS Formannskapet i Andøy mener at overskudd fra salg av Kiilgården på Andenes bør benyttes til kulturhus-formål.  Foto: Tony Gulla Sivertsen

Andøy

VOL har tidligere omtalt at styret i Kiilgården stiftelse vil avvikle stiftelsen og selge bygget man fikk ansvaret for i 2011.

Regnskapet for 2016 viser at stiftelsen hadde et underskudd på 60.590 kroner i 2016 og at man hadde negativ egenkapital med -12.555 kroner.


Usikker framtid for signalbygg:

Vil selge Kiilgården og avvikle stiftelsen

Styret i Kiilgården stiftelse vil oppløse stiftelsen og selge bygget. Det skjer etter at stiftelsen er fri for penger og egenkapitalen tapt.

 

Styret valgte derfor å søke Lotteri- og stiftelsestilsynet om å oppløse stiftelsen og selge bygget for å dekke stiftelsens gjeld. Styret foreslår videre å overføre et eventuelt overskudd til stiftelsen Andøy utmarksfellesskaps fond.

Uttalelse

Andøy kommune var en av 29 stiftere og før Lotteri- og stiftelsestilsynet behandler saken, får stifterne anledning til å uttale seg. Og det var det formannskapet gjorde mandag.

– Flere kulturbygg blir nå solgt. Mitt innspill er at overskuddet fra Kiilgården settes inn i et eget kulturfond, sammen med pengene vi får fra salget av Gammelskolen på Andenes, sa Hermod Bakkevoll (KrF).

Det fikk han ikke gehør for. Etter litt diskusjon, ble man enige om å støtte forslaget fra styret i Kiilgården stiftelse, og samtidig komme med et ønske.

– Formannskapet ønsker at et overskudd blir anvendt til kulturhuscrmål, sier ordfører Jonni Solsvik.

Diskuterte ikke kjøp

Dersom ingen av stifterne har alvorlige innvendinger, kan det dermed gå mot at stiftelsen oppløses og at det ærverdige bygget i sentrum av Andenes selges.

Formannskapet diskuterte ikke hva Andøy kommune skal gjøre når den situasjonen oppstår.