Bevar Andøya Flystasjon:

Drar miljøkortet i kampen om flybasen

Kampen om flytting av flybasen fra Andøya til Evenes når nye høyder når organisasjonen Bevar Andøya Flystasjon drar miljøkortet og hevder Evenes står til stryk og Andøya er å foretrekke på miljøområdet.

Styret i Bevar Andøya Flystasjon er sterkt representert på stortinget tirsdag, når partiene leverer inn Dok.8 forslag. Her i et tidligere møte med Sp, fra venstre Eivind Rabben, Odd Bakken, Hilde Flobergseter, Kristian Leerstang Sørensen, Trygve Slagsvold Vedum, Tom Bjørvik og Eirik Skarland.   Foto: Innsendt

Andøy

Det er i et brev til klima- og miljøvernminister Ola Elvestuen at organisasjonen Bevar Andøya Flystasjon ber departementet stoppe Evenes som framtidig base for overvåkingsflyene. De mener flyttingen vil være i strid med Ramsar-konvensjonens bestemmelser, som gjelder deler av området ved flyplassen.