Roadcap vil være med:

– Sikrer mot ras og redder vei

Sjef for Roadcapregion Nord-Norge, Erik Henriksen mener å ha løsningen for rassikring uten å drive ny tunnel, slik at Andøy kommune redder Nasjonal turistveistatusen.

pilot: Roadcapsjef Nord-Norge Erik Henriksen (t.v.) viser Næringsforeningens Birger Elverum hvordan de ser for at fv. 82 kan rassikres uten å drifte en ny tunnel. foto: mette-Helene berger Amundsen 

Andøy

Henriksen ønsker å presentere Roadcap som et alternativ til rassikring på fylkesvei 82 mellom Bleik og Andenes. Debatten raser i Andøy etter at det ble kjent at Andøya Space Center ønsker å få bort veitrafikken forbi Oksebåsen. Det er lansert flere tunnelalternativer, men det kan finnes andre løsninger.