Passasjervekst i Vesterålen

Kraftig økning på Skagen

Det var økning i passasjertallet for begge flyplassene i Vesterålen i april. Særlig Skagen hadde stor vekst sammenlignet med april i fjor.

VEKST: Sammenlignet med april fjor, fraktet Widerøe flere passasjerer til og fra flyplassene i Vesterålen i årets april. 

Andøy

Ved Andøya lufthavn var det 3.289 passasjerer som reiste til og fra Andenes. Det er en økning på 7,2 prosent sammenlignet med april i fjor.


Fra og med torsdag skal Widerøe fly direkte fra Skagen til Oslo i et halvt år:

– Nå er det opp til folk på Stokmarknes å bruke tilbudet

Førstkommende torsdag starter Widerøe med tre ukentlige direkteflygninger til Oslo. Tilbudet varer i første omgang til slutten av oktober.

 

I tillegg var det 1.373 passasjerer som mellomlandet. Totalen blir dermed 4.662 passasjerer – en økning på 2,6 prosent sammenlignet med fjorårets april-måned.

Det var 305 flybevegelser på Andøya i april – en økning på 4,8 prosent.

Skagen

Ved Stokmarknes lufthavn Skagen var det 9.424 passasjerer i april. Det er en økning på 21,5 prosent sammenlignet med april i fjor.


Widerøe vurderer flyvedlikehold på Andøya

– Vi arbeider med en forstudie for en mulig etablering på Andøya, sier Lina Lindegaard Carlsen, som er informasjonskonsulent i Widerøe.

 

Det var 1.005 passasjerer som mellomlandet på Skagen. Det gir en total på 10.429 passasjerer – en økning på 16,7 prosent målt mot fjorårets april-måned.

Det var 570 flybevegelser på Skagen i april – en økning på 9 prosent målt mot april i fjor.

Økning totalt

Begge flyplassene i regionen har også økning om man ser på passasjertallene så langt i år.

Ved Andøya lufthavn har det vært 14.141 passasjerer til og fra flyplassen fra januar til og med april. Det er en økning på 2,8 prosent sammenlignet med de fire første månedene i fjor.

Ved Stokmarknes lufthavn Skagen har det vært 34.179 reisende så langt i år. De er en økning på 1,5 prosent om man ser på samme periode i fjor.

– Gledelig

I en pressemelding skriver Avinor at flytrafikken i Norge økte med 7,4 prosent sammenlignet med april i fjor – en økning som Avinor tilskriver påsken som i år var april og som i hovedsak var i mars i fjor.

Avinor trekker også frem Widerøes nye Embraer-fly på ruten mellom Bergen og Tromsø som en positiv hendelse i april.

– Det er også gledelig å se at våre lokale lufthavner også opplever økt trafikk. Det viser at Avinors samfunnsoppdrag om å knytte Norge sammen og Norge sammen med verden fungerer godt, og at vi klarer å legge til rette for norsk næringsliv og turisme, sier Jasper Spruit i pressemeldingen. Spruit er direktør for trafikkutvikling i Avinor.