Fylkesmannen på glid om sykehjemstomt på Åse

Kommunen kan bli nødt til å dyrke jord for å få bygge

Andøy kommune kan bli nødt til å dyrke jord for å bygge sykehjem i Andøy. Det kom frem i formannskapsmøtet mandag.

NYDYRKING Andøy kommune har fått tilbud om gratis tomt til sykehjem på Åse. Fylkesmannen har sagt nei til at tomta kan omdisponeres fra jordbruksformål, men er nå på glid. Dersom kommunen dyrker opp tilsvarende areal kan det likevel bli sykehjem på tomta.  Foto: Mette Helene Berger-Amundsen

Andøy

Andøy kommune skal bygge nytt sykehjem på Åse i Andøy. Kommunen har fått tilbud om tomt, men tomta er regulert til jordbruksformål, og fylkesmannen har i utgangspunktet sagt nei til omdisponering.


Det blir omsorgsboliger på Dverberg

19 representanter stemte for Knut Nordmos forslag om at det skal bygges omsorgsboliger på Dverberg. Dermed holder kommunen seg den opprinnelige planen.

 

– Vi har vurdert tre andre tomter på Åse. Den ene er uaktuell på grunn av ei kraftlinje. Den andre må tilføres både vei, vann og avløp. Det vil koste penger. Den tredje ligger helt sør på Åse. Det er også et jordbruksareal, men det kan være mulig å få denne omregulert. Tomta må tilføres vann og avløp, sa Aud Sellevold, som er enhetsleder for pleie og omsorg i Andøy kommune.

Uformell dialog

Sellevold sa at det nå har vært uformell dialog mellom kommunen og fylkeskommunen, og at det likevel kan være mulig å få omregulert tomta som opprinnelig var tenkt brukt til sykehjemmet.


Fylkesmannen i Nordland:

Sier nei til sykehjemstomt på Åse

Fylkesmannen i Nordland ber Andøy kommune bygge sykehjemmet et annet sted enn på dyrka mark på Åse.

 

– Dersom kommunen sørger for oppdyrking av tilsvarende areal til jordbruksformål, kan vi omdisponere tomta, sa Sellevold til formannskapet.

To saker

Sellevold sa videre at politikerne vil få to saker til behandling når det gjelder det nye sykehjemmet.

– Den ene saken er tomtevalg, mens den andre saken er romprogram, sa Sellevold.

Hun regner med at politikerne vil få sakene til behandling i kommunestyrets junimøte.

Andøy kommune skal bruke rundt 91 millioner kroner på det nye sykehjemmet.