Fylkesrådet gir grønt lys til dronefag på Andøy

Fylkesrådet i Nordland har vedtatt å sende søknad til Utdanningsdirektoratet om å opprette programfag dronevirksomhet på Andøy videregående.

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap) og resten av fylkesrådet ønsker etablering av dronefag ved Andøy videregående skole.  Foto: Thor-Wiggo Skille

Andøy

Faget er ment å være en del av elektrofaget, og vil være et programområde og lærefag (det vil si at man kan være lærling i faget).

Faget blir det eneste på videregåendenivå i Norge, og det trekkes også fram av fylkesrådet. Det innebærer at om det ikke blir nok elever fra Nordland som ønsker å ta faget, vil det trolig fylles opp med elever fra andre fylker, tror de.

Rom- og forskningsmiljøet på Andøy trekkes fram som en sentral samarbeidspartner for skolen, og betyr også at det trolig ikke vil være noe problem å få lærlingplass. Alt i alt konkluderer fylkesrådet:

«På bakgrunn av det veletablerte samarbeidet mellom Andøy videregående skole og ASC/NAROM og behovet for et tilbud som kan utdanne arbeidskraft til den voksende droneindustrien, vil en utvidelse av samarbeidet bety at skolen kan tilby et fremtidsrettet tilbud om droneutdanning på videregående skole-nivå.»

Rådet skriver i sitt vedtak at de i samtaler med Udir ble anbefalt å opprette et programfag direkte. Alternativet er å opprette en forsøksordning med et nytt fag - men dette mener rådet er for ustabilt. De mener det er klart å foretrekke å søke om et nytt fag med én gang:

«Selv om utvikling og godkjenning av et nytt programområde og lærefag vil bety en lang tmer omfattende og tidkrevende prosess enn å få tillatelse til å gjennomføre et forsøk, vil det sannsynligvis være gunstigere for det nye faget. Skolen vil slippe å bygge ned faget etter en forsøksperiode.»

Målet er at faget skal være i gang fra 2021.