Navarsete: Slaget om Andøya er tapt

Forstemmende, sier Senterpartiets Liv Signe Navarsete om regjeringspartienes og Arbeiderpartiets endelige nei til Andøya. 

  Foto: John Trygve Tollefsen

Andøy

– Når Ap støtter regjeringspartiene, er det ikke flertall for å opprettholde og videreutvikle Andøya. De ønsker dermed å legge ned den mest fremragende basen vi har, sier Sps forsvarspolitiske talskvinne om innstillingen som onsdag ble avgitt av Stortingets utenriks- og forsvarskomité.

– Slaget er tapt i denne omgang, men jeg er samtidig rimelig sikker på at Andøya i en eller annen form blir opprettholdt, sier Navarsete, som er tilbake etter en sykmeldingsperiode.

Arbeiderpartiets stortingsgruppe besluttet onsdag i forrige uke å holde fast ved beslutningen om å flytte de nye maritime overvåkingsflyene fra Andøya til Evenes. Til gjengjeld vil partiet stille nye omstillingsmidler til rådighet for Andøya-samfunnet og gi flyplassen en beredskapsrolle som forsterkningsbase for alliert bistand. Stortingets utenriks og Forsvarskomite har gått gjennom faktagrunnlaget for nedleggelsen i et komitemøte i dag, onsdag. Det forventes at innstillingen fra møtet blir offentlig i løpet av kvelden.

Innstillingen skal opp for Stortinget i plenum 5. juni.